SON SAYIMIZDAN


DİASPORA PARADOKSU

Diaspora, sözlükte “herhangi bir ulusun anayurdundan ayrılmış kolu” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de bu kelimeyi Yahudilikle bağdaştıran bir kanı var ise de akademik anlamda da sözlük anlamı gibi herhangi bir ulus için geçerli bir tanımlamadan ibarettir. Bu tanımdan hareketle, anavatan Kırım’dan ayrılmak…

# Başyazı

Kırım Tatarlarının vatan Kırım’dan sürgün edilmelerinin 75. ve Vatan Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinin 5. yılında tarihî gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’dan sonra bu yıl içinde Letonya ve Litvanya Parlamentoları da 18 Mayıs 1944 Sürgün suçunu, en vahşi insanlık suçu olan “soykırım”…

VATAN KIRIM’A AYAK BASMAK: BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNİN 30. YILI

Murat VATANSEVER*. Kadim dostum Zafer Karatay “haydi Kırım’a gidiyoruz!” dediği zaman uzun süre şaka yaptığını düşünmüştüm. Çünkü bizim nesil için Kırım bir kara sevdaydı. Koskoca Sovyet rejiminin demir perdelerini aşarak atalarımızın topraklarına gidebilmek ancak bir rüya olabilirdi. Emel 267 ,…