Çelebi Cihan için

 EMEL.

Bu sayımızı, ölüm yıldönümü dolayısiyle, büyük şehidimiz Numan Çelebi Cihan’a tahsis etmiş bulunuyoruz. Esasen ötedenberi, büyüklerimiz ve önemli günlerimiz için özel sayılar çıkarageldiğimiz cihetle, bundan böyle de, çok eskiden tesis etmiş olduğumuz bu geleneği devam ettireceğimiz tabiîdir. Nitekim, evvelce Çelebi Cihan için, ölüm yıldönümleri münasebetiyle özel sayılar çıkarılmış olduğu gibi, her vesile ile merhum hakkında eski (Emel)lerde birçok yazılara da yer verilmiştir.


Yazının tamamını okumak için lütfen abone olunuz.


Sayı : 3 | Mart-Nisan (1961)
28.10.2016 02:36:53 - 509

Özet

Bu sayımızı, ölüm yıldönümü dolayısiyle, büyük şehidimiz Numan Çelebi Cihan’a tahsis etmiş bulunuyoruz. Esasen ötedenberi, büyüklerimiz ve önemli günlerimiz için özel sayılar çıkarageldiğimiz cihetle, bundan böyle de, çok eskiden tesis etmiş olduğumuz bu geleneği devam ettireceğimiz tabiîdir. Nitekim, evvelce Çelebi Cihan için, ölüm yıldönümleri münasebetiyle özel sayılar çıkarılmış olduğu gibi, her vesile ile merhum hakkında eski (Emel)lerde birçok yazılara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İlgili Bölümler

Yazar hakkında