İnayet Giray Han

Abdullah Zihni SOYSAL.

İnayet Giray Han meşhur Bora Gazi Giray Han’ın oğludur. Büyük kardeşi Toktamış Giray ve Sefer Giray Sultanların vakasından sonra Rumeli’nin Eslimiye kasabasında kardeşleri ile beraber ikâmet etmekte iken Canbek Giray Han’ın üçüncü defa hanlıktan azledilmesi üzerine İran seferine gitmek şartıyla Kırım’a Han nasbedilmişti.


Yazının tamamını okumak için lütfen abone olunuz.


Sayı : 26 | Ocak-Şubat (1965)
27.10.2016 23:20:57 - 666

Özet

İnayet Giray Han meşhur Bora Gazi Giray Han’ın oğludur. Büyük kardeşi Toktamış Giray ve Sefer Giray Sultanların vakasından sonra Rumeli’nin Eslimiye kasabasında kardeşleri ile beraber ikâmet etmekte iken Canbek Giray Han’ın üçüncü defa hanlıktan azledilmesi üzerine İran seferine gitmek şartıyla Kırım’a Han nasbedilmişti.

Anahtar Kelimeler

Kırım Hanlığı .

İlgili Bölümler

Yazar hakkında