1995 Yılı Faaliyet Raporu

Vakfımız yoğun bir faaliyet dönemini de geride bıraktı. Kırım’ı ve Kırım Türklerini ve mensubu bulunduğumuz büyük Türk Dünyasını en iyi şekilde tanıtmak ve Vakfımızın amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalardan bazılarını bu vesileyle dikkatlerinize sunmak istiyoruz:

5 Nisan 1994’de alınan ekonomik kararlar neticesinde yapılan yüksek devalüasyon, yaşanan hızlı enflasyon sebebiyle bankada bulunan nakdî varlığımız , dolayısıyla da malî yapımız çok zayıflamış idi. Bu da Vakfımızın temel kuruluş gayelerinden birisi ve gayelerimizi gerçekleştirmedeki en önemli vasıtamız olan EMEL dergisinin neşrini zorlaştıran bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı.

Yönetim Kurulumuz ortaya çıkan bu durum üzerine Vakfımızın malî yapısını güçlendirmek üzere çeşitli tedbirler araştırmaya ve almaya başladı.  Bu meyanda yönetim kurulu üyemiz ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel başkanı sayın Dr. Ahmet İhsan KIRIMLI, şahsî teşebbüs ve gayretleriyle 500.000.000 (Beş yüz milyon) TL yardım temin etmiş, bu parayla dergimizin 8 sayılık(1,5 yıllık) kağıt ihtiyacı karşılanmıştır.Yine Dr. Kırımlı’nın teşebbüsü ve tavassutu ile TEKEL , Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankasından 300 000 000 Tl reklam geliri temin edilmiş, Kültür Bakanlığının 1200 adet EMEL abonesi olması gerçekleştirilme aşamasına gelmiştir.

Bu vesileyle, Vakfımıza ve yakından takip ettiğimiz Kırım’a ve Kırım Türklerine yaptığı eşsiz hizmetler için huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

Aynı şekilde, Vakfımız Genel Sekreteri Dr. Fikri Kançal vasıtasıyla ÜLKER firmasından elde ettiğimiz bir yıllık reklam gelirimiz 72.450.000 liradır.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bir atılım da EMEL’in renkli olarak yeni kapak düzeniyle daha kaliteli olarak yayınlanmasıdır.Kapak düzenlemelerini ücretsiz olarak yapan  Salih Pulçu’ya da sayın Fikri G.Kançal’a olduğu gibi teşekkür borçluyuz.

Ocak ayında kaybettiğimiz Vakfımızın 1 numaralı kurucu üyesi, dergimiz Emel’in kurucusu başyazarı, hayatını Kırım’a ve Kırım Türklerine adamış değerli büyüğümüz Müstecib Ülküsal’ın, layık olduğu şekilde toprağa verilmesi için yönetim kurulumuz elinden gelen çabayı göstermiştir. Müstecib Ülküsal’ı tanıtan bir broşür hazırlanarak dağıtılmış,basına duyurulması için gerekenler yapılmıştır.Burada Müstecib Ülküsal’ın cenazesi esnasında dağıtılan fotoğrafını ücretsiz olarak bastırtıp hazırlayan, değerli gazeteci Kemal Çapraz’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.Keza Vakıf merkezimizin pencerelerinin alüminyum materyallerini bağışlayan(asgari 50.000.000Tl) sayın Münir Kızavul ile ve aynı meblağda işçilik ,cam ve mermer ücretlerini almadan bunları monte eden sayın Ferhan ve Orhan Barluk beylere de vakıf olarak teşekkür borçluyuz.

1995 yılında başlattığımız önemli bir faaliyette “Pazar Sohbetleri”dir. Aylık olarak düzenlediğimiz bu sohbetlerde kasım ayında sayın Bünyamin Aksungur “Türk Dünyası’nda Müzik Birliği”, aralık ayında Yrd.Doç.Dr.Zekeriya Başarslan “Kırım Müziğinin Türkiye’deki Tesirleri” , ocak ayında Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Ürekli “Kırım Hanlığının Osmanlı İmparatorluğu için Önemi” ve nihayet rahmetli Müstecib Ülküsal’ı andığımız, dua ettiğimiz şubat ayında da Araştırma görevlisi Saynur Giray Altuğ” Müstecib Ülküsal’ın Hayatı ve Faaliyetleri” konulu konferanslar verdi. 5 Mayısda ise değerli gazeteci işadamı Oğuz Çetinoğlu “Kırım’da yatırım yapma imkanları, karşılaşılan problemler ve Kırım Türklerine destek” konulu konferans verecektir.

14 Nisan 1996’da Kırım Derneği İstanbul şubemizle ortak olarak tertiplediğimiz İstişare toplantısına 71 kişi katılmış, katılanların Kırım meselesinde yeniden yapılanma ve yapılması gerekenler konusunda görüş ve düşünceleri alınmıştır.Bu toplantının neticeleri broşür olarak neşredilecektir.

Son olarak vakfımızın muhasebe işlerini gönüllü olarak yürüten sayın Savaş Göynüllü’ye teşekkür ediyoruz.Genel kurulda görev alacak yeni yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Vakfımızın daha da gelişmesi, gayelerinin gerçekleştirilmesi, Kırım’a ve Kırım Türklerine  daha iyi hizmet edebilmesi için üyelerimizin aktif olarak katılması zaruretine işaret ederek saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu

Zafer Karatay

Dr .Niyazi Elitok

Dr . Fikri Kançal

Celal İçten

Savaş Göynüllü 

Başkan

 2.Başkan

Genel Sekreter

Üye

Muhasip Veznedar