1997 Yılı Faaliyet Raporu

Vakfımız bir faaliyet dönemini de geride bıraktı. Kırım’ı ve Kırım Türklerini ve mensubu bulunduğumuz büyük Türk Dünyasını en iyi şekilde tanıtmak ve Vakfımızın amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalardan bazılarını  dikkatlerinize sunmak istiyoruz:

Geçtiğimiz yıl değerli bir kurucumuzu ve yönetim kurulu üyemizi kaybettik. İsmail Gaspıralı’nın torunu İnci Ertem hanım gerek mümtaz ve mütevazi kişiliği, gerekse Kırım Türkleri’nin ve Türk Dünyası’nın meselelerine ve dolayısıyla vakfımıza, Kırım’ımıza verdiği destek, yardım ve yaptıklarıyla herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış, Kırım davasında doldurulamaz bir boşluk bırakmış bir insandır. Kendisine Allah’dan rahmet diliyoruz.

Vakfımızın kuruluşunun temel gayelerinden birisi olan EMEL Dergisinin neşri, Bilkent Üniversitesi Uluslararsı İlişkiler Bölümü öğretim üyesi değerli üyemiz Doç. Dr. Hakan Kırımlı yönetiminde, uluslararası platformda Kırım davasında başvurulan ve yararlanılan birinci derecede kaynak olma vasfını ve kalitesini artırarak sürdürmektedir.

1997 yılı içerisinde Vakıf merkezimize kat kaloriferi tesisatı yaptırtılmış ve doğal gaz bağlattırılmıştır. Her akşam bu merkezimizde Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesi tarafından verilen akşam yemekleri için toplanan Kırım’dan gelen öğrencilerimizin ve mensuplarımızın ısınma problemleri halledilmiştir. Doğalgaz abonelik işlemlerini yürüten Derneğimizin ikinci başkanı sayın Ülker Şanlı’ya teşekkür ederiz.

Bilim ve Sanat Vakfı’nın işbirliğiyle yönetim kurulu başkanımız Zafer Karatay ve Genel Sekreterimiz, aynı zamanda Bilim ve Sanat Vakfı kurucularından yönetim kurulu üyesi Fikri G. Kançal’ın organize edip yürüttüğü, 1996 yılı kasım ayında başlayan ve 1997 yılı haziran ayına kadar sürdürülen Kırım’dan gelen 40, Romanya’dan gelen 4 öğrenciye eğitim programı, 1997 yılı kasım ayında yeni gelen 14 öğrencimiz içinde devam ettirilmektedir.  Kasım 1996 başlatılan ve üniversite öğretim görevlilerinin ağırlıklı olarak ders verdikleri bu program halen devam etmektedir. Kırım Tarihi, Kırım Tatar Edebiyatı, Türkçe Geliştirme, Türk ve Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Temel Din Bilgileri, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Coğrafyası, Bilgisayar Paket programı, Üniversiteye hazırlık dersleri, meslek seçimi gibi derslerin verildiği ve ayrıca hafta sonları çevre gezileri ile desteklenen bu programa geçtiğimiz yıl katılan 40 öğrencimizden, derslerde başarılı olanları, üniversite seçme sınavlarında da başarı göstermişler ve istedikleri bölümleri kazanmışlardır. Ayrıca bu öğrencilerimizin, Vakıf ve derneklerimizdeki çalışmalara dolayısıyla Kırım davasına ilgileri ve katkıları o oranda yükselmiştir. Öğrencilerimizde görülen bu çok olumlu değişiklikler, çalışmalarımızda bize büyük güç vermektedir. Bu konuda, Vakfımızın ve derneğimizin faaliyetlerine üyelerimizin daha aktif olarak katılmaları dileğimizdir. Bu vesileyle, öğrencilerimize derneğimiz vasıtasıyla burs verenlere, gönüllü olarak eğitim veren, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, Doç.Dr.Muzaffer Ürekli, Yrd.Doç.Dr. Erol Ülgen, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Davutoğlu, Prof.Dr. Ahmet İncekara, Mustafa S. Küçük eğitimciler, Hülya Balçık, Erşahin Ahmet Ayhün, Mahmut Topbaş, Çalışan Kadını Destekleme Platformu yöneticileri sayın Ayşe Keşir ve Hande İncekara ile meslek tanıtımına katılan değerli mensuplarına, dersanelerini tahsis eden ve her türlü desteği sağlayan Bilim ve Sanat vakfı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

İ. Ü. Kütüphanecilik Bölümü öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr.Tûba Çavdar gözetiminde, aynı bölümden iki öğrenciye ” Cumhuriyet Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerde yapılan Yüksek lisans ve doktora tezleri bibliyografyası”, hazırlattırılmış olup 1998 yılı içerisinde dergimizde neşredilecektir.

Emel vakfı olarak Kırım Tarihi, kültürü vb. konularda araştırma yapanlara desteğimiz devam etmiştir. Bu konuda en önemli çalışmalardan birisi sayın Nicole Nur Kançal’ın İstanbul Üniversitesi için hazırladığı “Kırım Hanlarının İmar Faaliyetleri ve Mezar Taşları ” adlı yüksel lisans tezidir. Türkiye’de çok ihmal edilmiş bir konu hakkında Kırım Tarihinde yeni sayfaları aydınlatacak bilgileri bulup ortaya çıkaran sayın Nicole Kançal’ı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Dileriz bu çalışması en kısa zamanda kitap olarak neşredilir.

Kırım’da latin alfabesinin ve Kırım Tatar Türkçesinin canlandırılması ve yaygınlaştırılması için, çeşitli çalışmalar devam ettirilmektedir.

Vakfımızın üyelerini vakıf çalışmalarına daha çok katılmaya maddi ve manevi olarak destek olmaya davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu

Zafer Karatay

Dr .Niyazi Elitok

Dr . Fikri Kançal

Celal İçten

Savaş Göynüllü 

Başkan

 2.Başkan

Genel Sekreter

Üye

Muhasip Veznedar