1999 Yılı Faaliyet Raporu

Kırım’ı ve Kırım Türklerini ve mensubu bulunduğumuz büyük Türk Dünyasını en iyi şekilde tanıtmak ve Vakfımızın amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalardan bazılarını dikkatlerinize sunmak istiyoruz:

1999 yılı içerisinde Vakfımızın gayesi doğrultusunda, Kırım ve Kırım Türkleri konusunda yürütülen faaliyetlere aktif olarak iştirak edilmiş, bu konuda çalışma yapan kişilere, akademik şahıslara ve öğrencilere, gazetecilere, televizyon ve radyo kuruluşlarına bilgi, belge, doküman, fotoğraf ve diğer materyal yardımlarında bulunulmuştur ;

18 Mayıs 1944 sürgün faciasının yıldönümünde, Vakfımızın merkezinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesi ile birlikte, 17 Mayıs Pazar günü öğrenci kardeşlerimizin hazırladığı bir anma toplantısı düzenlenmiş ve Kırım şehitleri ruhuna dua okutturulmuştur. 

Geçtiğimiz bir yıl zarfında eğitimlerine destek programlarını vakfımızın üstlendiği Kırımlı öğrencilerimize derneğimizin ve mensuplarının yaptığı yardımlar her türlü övgüye layıktır. Bu konuda büyük gayret gösteren arkadaşlarımıza, bunlara destek veren hayırsever insanlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu konuda büyük bir teşekkür borçlu olduğumuz kişi de sayın Abdurahman Baturşah’tır. Derneğimizde vakıf merkezimizde sabahtan gece yarılarına kadar bu talebelerimizin dertlerini üstlenen, vakfımızın ve derneğimizin işlerini halleden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle, Kırım aşkıyla çalışan Abdurrahman amcamıza şükranlarımızı sunuyoruz.

İstanbul Kırım Derneği başkanı ve vakfımız yönetim kurulu üyesi Celal İçten’ in gayretleriyle ve derneğimizin 600 milyon liralık desteğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıf İnşaat uzmanları tarafından Çatalca’nın Subaşı köyündeki Kırım Hanları mezarlarının, aslına uygun şekilde restore ettirilmiştir.Kırım Hanlarına ait bu mezarlar, Derneğimizin düzenlediği tepreç bayramında, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanımız sayın Mustafa A.Kırımoglu’nun iştirakiyle halkımızın ziyaretine sunulmuştur.

Vakıf üyemiz, Bilkent Üniversitesinden Doç Dr. Hakan Kırımlı Vakfımızı değerli kurucusu rahmetli Müstecib Ülküsal’ın hatıralarını neşre hazırlamış ve bu kitap yine vakıf üyemiz Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği genel başkanı sayın Dr. Ahmet İhsan Kırımlı’nın desteğiyle basılmıştır.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Deprem felaketi sebebiyle, en ağır hasarı yaşayan, Kocaeli, Düzce, Sakarya ve Yalova Çiftlikköy deki kardeşlerimiz ziyaret edilmiş ve çeşitli yardımlar yapılmıştır.

Vakfımızın kurucu üyelerine çağrımız, dergimizin tanıtılması, dergimizin ve vakfımızın faaliyetlerini genişleterek sürdürebilmesi için maddi ve manevi yardımlar yapmalarıdır. 

Dergimiz Emel’in eski sayılarının CD olarak bilgisayar ortamına aktarılması projesi;

Derneğimizle ortak Kırımlı öğrencilere eğitim desteği verilmesi, onların yemek içmek, barınma, sağlık ve benzeri sorunlarına yardımcı olunmasının sürdürülmesi,

Vakfımızın kütüphane ve arşivinin düzenlenmesi, bunun bilgisayar ortamına aktarılması, internet üzerinden bu arşivin araştırmacıların istifadesine sunulması, internette tanıtım sayfası açılması,
Gazetelerin köşe yazarlarına, gazetelere ve televizyonların haber merkezlerine, düzenli ve sürekli bilgi akışının sağlanması, bu yönde vakıf üyelerimizin ve dernek mensuplarımızın düzenli olarak mektup göndermeleri ve telefon etmelerinin sağlanması,

Kırım Türk müziğinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için, konserler düzenlenmesi, sanatçıların kasetler hazırlamasına, hazırladıkları kasetlere Kırım Türk müziği şarkıları almalarına destek olunması,
Konferans, vb. toplantılar düzenlenmesi,fotoğraf ve el sanatları sergileri düzenlenmesi,

2001 yılında Zincirli Medresenin kuruluşunun 500.yılı İsmail Gaspıralı’nın doğumunun 150.senesine, milletlerarası faaliyet projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına başlanması,

Önümüzdeki faaliyet dönemlerinde yapmayı düşündüğümüz önemli faaliyetlerin bazılarıdır. Bütün bu faaliyetlerin ve sizlerin önerisiyle gerçekleştireceğimiz çalışmaların yanı sıra, artık yıllardan beri hepimizin malumu olan Kırım’a yönelik çabalarımızın sadece yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilemeyeceği ortadadır.

Bu itibarla Vakfımızın üyelerini vakıf çalışmalarına daha çok katılmaya maddi ve manevi olarak destek olmaya davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu

Zafer Karatay

Dr .Niyazi Elitok

Dr . Fikri Kançal

Celal İçten

Savaş Göynüllü 

Başkan

 2.Başkan

Genel Sekreter

Üye

Muhasip Veznedar