2002 Yılı Faaliyet Raporu

EMEL TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA VAKFI

2002 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU


Değerli üyelerimiz,

Bilindiği gibi en önemli faaliyetlerimizden biri olan EMEL Dergisini epeyce bir zamandır neşredemedik. Emel dergisini neşredemediğimiz 4 yıl boyunca vakfımızın faaliyetlerinde azami tasarrufa giderek, vakıf amaçlarında gösterilen faaliyetleri yoğun emek sarf ederek, katkılarla Kırım derneklerimizle işbirliği içerisinde yürütmeye çalıştık.

Bugünkü şartlarda Emel Dergisini yeniden neşretmek için elimizde yeterli kağıt stoğu olmasına karşılık, sadece baskı, postalama ve ısıtma, aydınlanma telefon vb masrafları sayı başına asgari 2 500 000 000 Tl’nı bulmaktadır. Yılda altı sayı için 15 milyar liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna karşılık bankada 26.234.954.333 para biriktirebildik Emel dergisini neşrettiğimiz dönemde bütün çabalara rağmen abone ücretini düzenli ödeyen okuyucu sayısı maksimum 500 civarında oldu. Bu gelir gider, bağış tablosu içerisinde Emel’i tekrar neşretmeye başlarsak en fazla iki yıl sürdürebiliriz.

Vakfımızın kurucu üyelerinin vakıf faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunması, vakıf faaliyetlerini genişleterek devam ettirebilmemiz için daha fazla ve düzenli bağışta bulunması, bağış toplanmasına yardımcı olması gerekmektedir.

Rahmetle andığımız ve büyük eksikliğini hissettiğimiz kurucu üyelerimizden Safiye Nezetli’nin vasiyetnamesi doğrultusunda vakfımızın haklarını korumak için gerekli yasal çalışmaları yürütüyoruz. Onun Vatan Kırım Akmescit’teki dairesinin vakfımıza ait olduğu Kırım’da mahkeme kararı verildi. Gıyabında sizin huzurunuzda teşekkür ettiğimiz sayın ismet Yüksel bu günü gününe takip etmektedir. Tapu tescil işlemleri kesinleşince vakfımızın mülkiyetinde olacaktır. Bu dairenin nasıl kullanılacağı ya da nasıl değerlendirileceğini sizlerin kararına sunmak için bugünkü toplantımızın gündemine aldık.

Yönetim Kurulu başkanı Zafer Karatay, TRT adına İsmail Bey Gaspıralı hakkında 4 bölümlük bir belgesel hazırlamaktadır. Vakfımızın arşiv ve kütüphanesinde bulunan malzemeler bu belgesel için önemli kaynak oluşturmuştur. Bir yöneticimizin böylesine önemli bir şahsiyetimiz hakkında böyle bir belgeseli hazırlaması, belgeselde vakfımıza teşekkür edilmesi büyük olaydır.

Bu belgeselin çekimleri esnasında, Kırım, Tataristan ve Başkurdistan’daki milli kütüphanelere, vakfımızın yayınları, vakfımızın amaçlarına uygun diğer neşriyat bağışlanmış, buralarda bulunan Kırım ile ilgili özellikle İsmail Gaspıralı ile ilgili, belge, arşiv malzemesi ve neşriyat vakfımız arşiv ve kütüphanesine kazandırılmıştır.
Vakfımız 2002 yılı içerisinde tarihi bir çalışma daha başlatmıştır. Kırım Sözlü Tarih projesi olarak yürüttüğümüz bu çalışma Kırım’da Romanya’da Türkiye’de ABD’de veya dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Kırım Tatarlarının aile tarihlerini, hatıralarını toplamayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 100’den fazla kişi ile röportaj yapılmış, kasete kaydedilmiştir. Çalışmalar devam etmekte olup, bütün kurucu üyelerimizin kendi aile tarihlerini, Kırım’dan ne zaman nasıl hangi yollarla hangi şartlarda göç ettikleri, nereye nasıl kaç kişi yerleştikleri, nasıl yaşadıkları, gelenek görenek, dini milli adetler, çın mani, masal, vb kültürel folklorik malzemeler, fotoğrafların yazılı ve teybe kayıtlı olarak vermelerini , çevrelerindeki tanıdık bildiklerini bu yönde teşvik etmelerini rica ederiz. Bu bizim için geleceğimiz için çok çok önemlidir.
Vakfımıza, her yıl yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda araştırmacı, bilim adamı, Kırım Tarihi, folkloru, müziği, vb konularında araştırmalar yapmak için müracaat etmektedir. 2002 yılında da bir çok bilim adamına çalışmalarında yardımcı olduk.Ayrıca pek çok gazete, dergi ve kitaba katkıda bulunduk. Sadece son bir hafta içerisinde, İsmail Gaspıralı hakkında hazırladığımız yazı üç gazetede neşredildi Bütün bu neşriyatların kopyası arşivlenmektedir. Bu sözlü Tarih çalışmamız, bir çok bilimsel çalışmaya, belgesel filmlere, sanat filmlerine kaynaklık edecektir.

3 Ekim 2002 tarihinde Küçükçekmece Milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen “İsmail Bey Gaspıralı”yı anma toplantısına Vakıf Başkanı Zafer Karatay konuşmacı olarak katılmış ve hediye ettiğimiz İsmail Bey Gaspıralı fotoğraflarıyla okulda bir sergi düzenlenmiş, bu sergi başka okullarda da yararlanılmak üzere Küçükçekmece Milli eğitim müdürlüğünce değerlendirilmektedir.
31 Ekim 1 Kasım 2002 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Savaş Çocukları; Öksüz ve Yetimler” konulu milletler arası sempozyuma iştirak edilmiş ve Vakıf Yönetim Kurul başkanı Zafer Karatay tarafından “18 Mayıs 1944 sürgününü yaşayanları tanımak” başlıklı bir tebliğ sunulmuş ve yine kendisinin 1993-94 yıllarında hazırladığı ve TRT’de yayınlanan Kırım Belgeselinin sürgünü anlatan bölümü Sinevizyondan konferansçılara izlettirilmiştir. Aynı sempozyumda Vakfımızın Kurucu başkanı sayın İsmail Otar da “Rusların Kırım Yetimlerine karşı muameleleri” adlı tebliğini okumuştur.

Çağımızın en etkili ve en hızlı iletişim aracı haline gelmekte olan internetten azami faydalanmaktayız ve vakfımızın amaçlarına çok uygun olan yoğun tanıtım yapma fırsatı tanıyan bu internetteki sitelerimizden Emel Vakfı sitesine ( www.emelvakfi.org ) iki yıl içinde ortalama 4926/ay, İsmail Gaspıralı  ( www.ismailgaspirali.org )sitesine 8671/ay, Vatan KIRIM (www.vatankirim.net) sitesine 16008/ay kez ziyaret olmuştur. Bu siteler, teşekkür borçlu olduğumuz Özgür Karahan’ın emekleriyle yürütülmektedir.

Bu faaliyetlerden başka İstanbul Kırım Derneğimizin bir çok faaliyetlerinde vakfımızın katkısı olduğu aşikardır. Yönetim Kurulumuzun 4 üyesi aynı zamanda derneğimizin yönetim kurulu üyesidir.
Yeni yılda faaliyetlerimizde birlikte olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız…