5 Eylül 1967 Tarihli Af Kararnamesinin Mahiyeti

İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru Almanların Kırım’dan çekilmesini müteakip Bolşevikler 10 – 25/4/1944 tarihleri arasında bu toprakları yeniden işgal etmişti. Bu işgalle beraber Bolşevik Orduları Kırım Türklerine karşı amansız bir imha siyaseti de tatbik etmişti. İmha tatbikatının başarılı olması için Bolşevik Ordusu mensupları 2 ay Türk ehaliye karşı yağma, tecavüz ve işkence hareketlerinde serbest bırakılmıştı. Bu müddet zarfında binlerce insan Almanlarla iş birliği yaptığı bahanesiyle öldürülmüştü.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


Emel 47. Sf.4-6
 

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …