Bildiri

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNAN
 
TÜRK GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU «ESİR MİLLETLER HAFTASI» MÜNASEBETİYLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI GEN. SEKRETERLİĞİNE NEW YORK
 
Rusya (Türkistan, Azerbaycan, Kuzey Kafkas, İdil-Ural, Kırım) ve Kızıl Çin Doğu Türkistan) esaretinde yaşıyan 60 milyon kadar Türk halklarının sözde hür ve müstakil Cumhuriyetlerinin Moskova ve Pekin’e bağlı kendi mukadderatlarına sahip ve hakim olmayan kukla idarelerden ibaret olduklarını; Balkanlar (Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Batı Trakya) ve diğer bazı ülkelerde bulunan milli Türk topluluklarının gayri insanî yaşayışlarını bilmeyen kalmamıştır. Bu iki komünist devlet, hür demokrat devletleri sömürgecilik ve insan haklarına riayetsizlikle suçlarken, kendilerinin esaretlerindeki Türk halklarını tarihte benzeri görülmemiş zulüm ve işkence usulleriyle imha etmeye çalıştıkları kendi kaderlerini tayin ve idare hakkından mahrum bıraktıkları, memleketlerini insafsızca sömürdükleri, dilek ve ricalarının yüksek makamınıza ulaşmasına engel oldukları da bilinmektedir.
 
Rusya, Kızıl Çin, Balkanlar ve Dünyanın diğer ülkeleri esaretindeki Türklerin kardeşlerinin Federasyonumuza dahil 9 derneğin katılmalariyle ve ESİR MİLLETLER HAFTASI münasebetiyle 13. Temmuz 1970 tarihinde yapılan toplantıda alman karar gereğince bu memleketlerde yaşıyan 70 milyon kadar Türk halklarının hür ve müstakil yaşama hak ve dileklerinin dikkat nazarına alınmasını;
 
Yurdundan haksız olarak sürülmüş kırım Türklerini Kırım’a dönme hak ve taleplerinin kabulünü;
 
Bu hususlarda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
 
13.7.1970
Türkiye Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
 
***
 
MERKEZ’İ TÜRKİYE’DE BULUNAN
 
TÜRK GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU «ESİR MİLLETLER HAFTASI» MÜNASEBETİYLE BÜTÜN DÜNYADAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE
 
Rusya (Türkistan, Azerbaycan, Kuzey Kafkas, İdil-Ural, Kırım) ve Kızıl Çin (Doğu Türkistan) esaretinde yaşıyan 60 milyon kadar Türk halklarının sözde hür ve müstakil Cumhuriyetlerinin Moskova ve Pekin’e bağlı kendi mukadderatlarına sahip ve hakim olmayan kukla idarelerden ibaret olduklarını; Balkanlar (Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Batı Trakya) ve diğer bazı ülkelerde bulunan millî Türk topluluklarının gayri insanî yaşayışlarını bilmeyen kalmamıştır. Bu iki komünist devlet, peykleri ve diğer bazı ülkeler, hür demokrat devletleri sömürgecilik ve insan haklarına riayetsizlikle suçlarken kendi esaretlerindeki Müslüman Türk halklarını tarihte benzeri görülmemiş zulüm ve işkence usulleriyle imha etmeye çalıştıkları, kendi kaderlerini tayin ve idare hakkından mahrum bıraktıkları, memleketlerin insafsızca sömürdükleri, dilek ve ricalarının memleket arası kongrelere, teşkilâtlara ve bilhassa Birleşmiş Millet Genel Sekreterliğine ulaşmasına engel oldukları da bilinen hakikatlerdendir.
 
Bu esir Türk ülkelerine mensup Müslüman Türklerin Türkiye’deki kardeşlerinin teşkil ettikleri derneklerin meydana getirdikleri Federasyonumuz, «Esir Milletler Haftası» münasebetiyle, 13 Temmuz. 1970 tarihinde İstanbul’da düzenledikleri toplantıda, siz din kardeşlerimizden bu komünist memleketlerde yaşayan 60 milyon kadar Müslüman Türk halklarının hür ve müstakil yaşama dileklerini, Stalin zamanında yurdundan haksız olarak sürülmüş bulunan Kırım Müslüman Türklerinin Kırım’a dönme çaba ve taleplerini Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve diğer milletlerarası kongre ve toplantılarda ve hükümetlerinin nezdinde desteklemek lütfunu esirgememenizi saygılarımızla talep ve rica eder.
13.7.1970
Türkiye Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

 
Emel 59. Temmuz – Ağustos 1970 .Sayfa 48-49.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …