Cengiz Dağcı’nın Bilinmeyen Şiiri

Çağatay KOÇAR.

Geçtiğimiz yıl (22 Eylül 2011) kaybettiğimiz büyük yazar Cengiz Dağcı’nın şiirlerinin Almanya’da da yayınlandığı görülür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Veli Kayyum Han önderliğinde kurulan “Milli Türkistan Birlik Komitesi” nin İlmi Edebiyat Bölümünün yayın organı olan “Milli Türkistan”, “Milli Edebiyat” mecmualarında ve haftalık “Yeni Türkistan” gazetesinde Cengiz (Cingiz) Dağcı’nın birkaç şiiri yayınlanmıştır.
Cengiz Dağcı’nın “Beriñiz Atamniñ Qılıcın Mena!” (Veriniz Atamın Kılıcını Bana!) adlı şiiri “Milli Türkistan” mecmuasının 15 Kasım 1942 yılında Berlin’de çıkan 9. sayısında neşir edilmiştir. Cengiz Dağcı şiirinde Kızıl Ordu’ya karşı yapılan savaşlarda düşmanı mağlup etmek için atasının sihirli kılıcına ihtiyaç duyduğunu ve o tılsımlı kılıç ile ülkesinin ve halkının bağımsızlığa kavuşacağına inanır. O yürüttüğü mücadelesini aşağıdaki şekilde dile getirir.
Beriñiz Atamniñ Qılıcın Meña![1]
Qalbimda azadlıq ateşi yaña,
Beriñiz atamniñ qılıcın maña!
Atımnı aydayın qanlı meydana
Beriñiz atamniñ qılıcın maña!
Beriñiz! Deryaday küçlendi köñlim,
Türkistan yoq dep, qiçqırgan u kim
Milletim tanigan küreşçi Türkim,
Beriñiz atamniñ qılıçın maña!
Beriñiz ! Tökülgen qanqa qan üçün
Yıqılgan saraylar, ölgan çan üçün
Keçken ve kelecek şevkat can üçün,
Beriñiz atamniñ qılıçın maña!
Qalbimde azadliq ateşi yaña,
Beriñiz atamniñ qılıçın maña!
Atımnı aydayım qanlı meydana
Beriñiz atamniñ qılıçın maña!
Cingiz (Lejyon askeri)
 
Cengiz Dağcı’nın bu şiiri Ankara’da yayınlanan Kırım dergisinde 1957 yılında Anadolu Türkçesinde şöyle yayınlanmıştı;
 
VERİNİZ ATAMIN KILICINI BANA [2]
                                                             Cengiz DAĞCI
Kalbimdeki hürriyet ateşi yanar.
Veriniz atamın kılıcını bana!
Atımı süreyim kanlı meydana,
Veriniz atamın kılıcını bana!
Veriniz! Kudretli deryadır gönlüm[3].
Türkistan yok diye bağıran o kim!?
Kanını seven savaşçı bir Türküm.
Veriniz atamın kılıcını bana!
Veriniz! Dökülen kana kan için.
Günahsız yurdumda ölen can için.
Geçmiş ve gelecek nam ve şan için.
Veriniz atamın kılıcını bana!
Kalbimde hürriyet ateşi yanar,
Veriniz atamın kılıcını bana!
Atımı süreyim kanlı meydana,
Veriniz atamın kılıcını bana!
                                                      Ukrayna, 1941.
Cengiz Dağcı’nın “Beriñiz Atamniñ Qılıçın Mena!” (Veriniz Atamın Kılıcını Bana) adlı şiirine “Milli Türkistan Birlik Komitesi” İlmi Edebiyat Bölümünün yazar ve şairlerinden A. Huşnud “Al mina Atanniñ Qılıçı Sana! (Al işte Atanın Kılıcı Sana) adlı şiiriyle şöyle Cevap verir. Bu şiir A. Huşnud’un “Yürek Tolqunları” (Yürek Dalgaları) kitabında ve “Milli Türkistan” mecmuasında yayınlanmıştır.
Al mina Ataniñ Qılıçı Sana![4]
(Cingizniñ “Beriniz atamniñ qılıcın maña” degen şiirge cavab)
Qalbiñde azadlıq ateşi yaña,
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Minib çıq atıñnı qanlı meydana,
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Günahsız tökkülgen şunça qan üçün,
Sevimli vataniñ, Türkistan üçün,
Küreş sen haqlısan şavkat san üçün,
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Feytidir tez atlan, zor sevinç bilen,
Toplangan yangi qan, yangi küc bilen,
Kes, düşman başını şu qılıç bilen,
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Sen bugün küçlisen qudratiñ bardır,
Dostlar yardamiñ üçün tayyardır,
Düşmanlar küçini yoqatqan zordır,
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Yeter köp qiynaldi eliñ Türkistan,
Kütedir azadlıq bugün yutib qan,
Erziydi yolıda bersañda miñ can,
Al mina atañniñ qılıçı saña
Sen yalqız emessen sen bilem men hem,
Biz bilen köpçilik bölgin hatırcam,
Zafer biznikidir buña yoq şubham
Al mina atañniñ qılıçı saña
Qalbiñde azadliq ateşi yaña,
Al mina atañning qılıçı saña!
Minib çıq atiñni qanlı meydana
Al mina atañniñ qılıçı saña!
Huşnud (Legionci)
Cengiz Dağcı’nın “ANT” adlı bir diğer şiiri Milli Türkistan Birlik Komitesi’nin yayın organı olan haftalık “Yeni Türkistan” gazetesinin 2 Haziran 1943 yılında çıkan 14. sayısında neşir edilmiştir.
ANT[5]
Atımız, şanımız Türkistan bolgan soñ,
Türk yolu nam ila şan ile tolgan soñ,
Ne üçün bu ulug yollarda yürmayım,
Küreş dep, soquş dep, türküler örmayim?
Ana yurt yıqılıb, saraylar söngen soñ,
Atalar bayragı qollarda engen soñ,
Ne üçün qara köz atıma minmeyim,
Yalınlı qılıça bulutqa sinmeyim?
Vatan dep, milletim azablar çekkan soñ,
Günahsız analar köz yaşı tökkan soñ,
Ne üçün yenada sazimni almayim,
Azadliq yolında isyancı bolmayim?
Atımız, şanımız Türkistan bolgan soñ,
Türk yolu nam ila şan ile tolgan soñ,
Ant etdim bu yollarda yürmekge,
Türk oqlı muazzam tahtını körmekge
Legionçı Cingiz
 
 
[1] Milli Türkistan, no-9, 15 Kasım 1942, sayfa-23, Berlin
[2] Kırım Dergisi, Nisan 1957 No 4, s.120
[3] Bu şiirin Kırım dergisinde yayınlanan halinde, şiirin 5, 7, 10, 11. mısralarında farklılıklar vardır. Bu değişiklikler, derginin yazı kurulu tarafından mı yoksa Cengiz Dağcı’nın kendisi tarafından mı yapıldığı bilinmemektedir. (EMEL)
[4] A. Huşnud Yürek Tolgunları Berlin, 1994 Sayfa-23, – “Milli Türkistan” No: 10, sayfa: 14, Berlin 1942.
[5] Yeni Türkistan, no-14, sayfa 3, Haziran 1943, Berlin.

TAVSİYELER

RUSYA ESARETİNDEN KURTULAN NARİMAN CELAL TÜRKİYE ÜZERİNDEN KIYİV’E ULAŞAN EŞİ VE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU.

Rusya Esaretinden Ukrayna-Rusya Arasında Gerçekleşen Esir Takası ile Kurtulan KTMM Başkan Yardımcısı Narıman CELAL’in eşi …