Kara Mustafa Paşa ve Murat Giray Hadisesi

Tercüman gazetesinin 5.7.1980 tarihli nüshasında, fıkra yazarı Sayın Ergun Göze’nin “Şahsî İhtiras Ve Menfaat” başlıklı yazısında, II. Viyana Muhasarası sırasında Osmanlı İmparatorluğu Sadr-ı Azamı ve orduları başkomutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile Kırım Hanı Murat Giray arasında cereyan etmiş olan hâdiseyi, tarihî gerçeğe tam uygun olarak vermemiş bulunduğu kanaatindeyim. Evvelâ, Kırım Hanı Murat Giray hakkında kısa bilgi vermekte fayda olduğunu sanıyorum:

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

Emel Dergisi, Sayı: 120. Eylül-Ekim 1980

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …