Kırım Şehirleri

Nurettin AĞAT.
 
EMEL’in 40 – 45 inci sayılandaki yazı ve çizelgelerde, yarihi bir belge olan Prens Demidov’un 1837 tarihini taşıyan haritasında yazılı bulunan Kırım yarımadasındaki şehir, kasaba, köy vs. adlarını, Alfabetik dizgiyle yazmıştık. Bu yazıdan başlıyarak, Kırım ve Altınordu hanlıkları zamanlarında ve daha eski çağlarda Kırımda başkent olmuş şehirlerle önemli ticaret, sanayi ve kültür merkezlerini, yine alfabetik dizgiyle, tanımlıyacağız. Fakat amacımız; hanlığın Ruslar tarafından yıkılışına kadar olan devredeki durumu belirtmek ve özellikle bir Rus bilgini tarafından-yazılmış bulunan bir haritanın da tanıklığı ile Kırımın bütünüyle bir Türk ülkesi olduğunu tesbit etmek olduğu için, yazılarımızda, başka bir konu olan, Rus idaresindeki Kırımda olup bitenlere değinmiyeceğiz.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 
Emel Dergisi sayı: 46, sayfa 27-29.
 

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …