Kırım’da Salomon Krym Hükumeti

Kırım’da Salomon Krym Hükumeti

16.11.1918 — 17.4.1919

M.ALAÇ.

1918 yılı ekim ayında, mütarekeden sonra, Almanlar Kırım’dan askerlerini çekmeğe başladılar. Alman Genel Kurmayı işgal zamanında Kırım millî ordusunun kurulmasına izin vermediği için, Kırımlılar, işgal kuvvetlerinin Kırım’ı bırakmalarından sonra yurtlarını yeni akınlara karşı koruyacak kuvvetten yoksundular.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

 

 
Emel 27. Sayfa 10-15.
 

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …