MEHMET NİYAZİ’NİN KABRİ BAŞINDA

MEHMET NİYAZİ’NİN KABRİ BAŞINDA

İsmail H. ZİYAEDDİN

 

Karangı keçe, tuvmaz kün, korkılı colda,

Bilgisiz oysız, umutsuz

kalgan edi halkımız,

Çiynelgen edi, ata curtta,

hür yaşamak hakkımız.

Çıktı halk arasından o künlerde bir gazi,

Hamiyetli, temiz kalpli bir şair,

adı Mehmet Niyazi!

Ak colnı köstermege

çaktı o bir meşale,

Özi boldı cavga karşı

tik turgan bir taş kale!

Sönmedi o meşale

cüreklerde ep cana…

Unutmay halk Ata Curtın,

kelecekke inana.

O  kale eç sarsılmadı,

timtik yerinde tura

Küç künlerde halk onın

kölgesine cuvura!

Rahmet saga ey Niyazi! Emel umut kaynağı!

Yeşil Curt’ta dalgalansın Azat Kırım Bayrağı!

Bükreş

 (Mayıs, 1991)

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …