Milli Oyunlar Bildirisi

MİLLÎ OYUNLAR GECESİNE GELİNİZ!.
 
Uzun seneler kendisini Kırım ve Dobruca Türklerinin folklor çalışmalarına vermiş kıymetli folklorcu sayın Emin BEKTÖRE’nin idaresindeki ve 35 kişiden müteşekkil ESKİŞEHİR HALK EĞİTİM MERKEZİ FOLKLOR KOLU, dergimizin teşebbüsü ile, 16 Ağustos 1968 Cuma günü gecesi saat 21’de İstanbul’da, Tepebaşında bulunan Kazablanka gazinosunda yalnız bir defaya mahsus olmak üzere çok zengin bir programla İstanbul’lu hemşerilerinin huzuruna çıkacaktır.
 
Programda kırka yakın seçilmiş ve armonize edilmiş Kırım halk türküsü ve millî oyunu vardır. Hatırınızdan çıkaramıyacağınız bu gecenin solo türküleri Eskişehir’in genç sanatçıları sayın Yılmaz ÇINARBAŞ ve sayın Kâmuran TARHAN tarafından icra olunacaktır.
 
Mezkûr ekip, 1967 yılında ORDU vilâyetinde tertiplenen ve ecnebi folklor ekiplerinin de iştirak ettiği 5 inci San’at ve Kültür Festivalinde büyük hayranlık uyandırmış ve takdir kazanmıştır. Tanınmış folklorcularımızdan Sayın Şeref Baykurt, bu ekip için, «folklorumuzda reform yapan ekip» deyimini kullanmıştır.
 
Eskişehirli san’atçı gençlerimiz, bilâhare, 26 Ağustos 1968 de Afyon’da yapılacak festivale iştirak edeceklerdir. Burada şu hususa memnuniyet ve iftiharla işaret etmek isteriz. Afyon festivaline 18 ekip iştirak edecek ve her folklor ekibi 10 -12 kişiden ibaret olacaktır, keza bir ekibe gösteri için on dakika tanınmışken EKİBİMİZE istisnaî olarak otuz dakika tahsis edilmiş ve 35 kişi ile iştirak etmesine müsaade edilmiştir. Bu da ESKİŞEHİR Halk Eğitim Merkezi Folklor Kolu’nun çalışmalarındaki başarısını aksettiren mühim bir olaydır.
 
DERGİ’miz, başarıları ile iftihar ettiği ve sizlerin de takdir edeceğiniz ve çok beğeneceğiniz Eskişehir Folklor Kolu mensuplarım alkışlamak, gönüllerinizi KIRIM Türkünün tatlı nağmeleri ile doldurmak ve hâtıralarınızla coşmak için SİZİ, bu müstesna geceye dâvet eder ve şeref vermenizi rica eder.
 
Not: 1 — KAZABLANKA gazinosu, havalandırma tertibatlı, sahneli ve seyirci yerleri kademeli olup her köşesinden aynı derecede görüşe müsaittir. Gazino, Tepebaşında, Refik Saydam Caddesi üzerinde ve PERAPALAS oteli ile AMERİKAN KONSOLOSLUĞU arkasında bulunmaktadır. Her iki caddeden girişi vardır.
 
2 — Davetiyeler mahdut olduğu için evvelden alınması rica olunur.
 
3 — Davetiyeler, aşağıdaki adreslerden temin edilebilir :
 
— Nurettin Altuğ, Cağaloğlu, Türkocağı caddesi 7/4 Tel: 27 41 62.
 
— Halil Kırımman, Kazlıçeşme, Hacı Haşan Sok. No. 9. Tel: 21 57 17.
 
— Yusuf Tanören, Şehremini, Küçük Saray Meydanı Tel.: 21 52 74’den
 
— Necati Toktar, Küçükpazar Caddesi 54 Eminönü Tel.: 27 29 86.
 
— Basir Cavtöbeli, Taşlıtarla, Çınarcık Sok. 30.
 
— Hasan Kırımdar, Atatürk Bulv. İşçi Sigortaları Ap. Blok C, No. 31 Saraçhanebaşı Tel.: 21 69 19.
 
* * *
 
Bu sayımızda okuyucularımıza EMEL’in ilâvesi olarak bir KIRIM haritası takdim ediyoruz.
 
EMEL DERGİSİ

 
Emel Dergisi, sayı 47, s48
 

 

TAVSİYELER

Bülent Tanatar ATR Televizyonunda

Emel Dergimizin editörü, Emel Kırım Vakfı yönetim Kurulu üyesi, yazar, çevirmen Bülent Tanatar, 11 Ekim …