SAQIN MENNEN VEDALAŞMA

Emine ÜSEYİN

 

Ah, canım

Bu saba ayrılıq

Küneşni uyantmaq istey

Qollarnı uzata…

Qarañlıqtan çıqqan

Ayrılıq nurı seni, meni aydınlata,

közleriñ közlerime aşıqıp baqa

sadaqat baqışıñ, vedalaşmaq istey,

amma menim közlerim saña baqıp ayta,

Ah, canım, saqın mennen vedalaşma.

 

Ah, canım,

Bu saba ayrılıq

asretni yaşatmaq istey

Qollarnı uzata…

ne bu avtozaknıñ camı, ne bu yol,

ne bu zaman, ne bu asret bizni ayıramaz

közleriñ közlerime aşıqıp baqa

asret tolu baqışıñ, vedalaşmaq istey

amma menim közlerim saña baqıp ayta, 

Ah, canım, saqın mennen vedalaşma

 

Ah, canım,

Bu saba ayrılıq

qalbimni acıtmaq istey

Qollarnı uzata…        

Acılardan alevlengen

ayrılıq ateşi qalbimde yana

yüregiñ yüregim içinde, saqlana

sadaqat qalbiñ, vedalaşmaq istey

amma menim qalbim saña ayta,

Ah, canım, saqın mennen vedalaşma

 

Bu saba ayrılıq

küreşni yaşatmaq istey

Qollarnı uzata…

Oğlumız qorqudan soray:

–  Qayda alıp keteler sizni, baba?

 – Ah, oğlum, saqın qorqma

bu ayrılıq küreştir

küreşte küneş ve ay aylana

seniñçün, menimçün, epimizçün,

bu küreşniñ ümüti saña emanet,

saqın, oğlum, berme duşmanğa!

 

Bu saba ayrılıq

kendimni unuttırmaq istey

Qollarnı uzata…

Maqas kibi kese sesimni, yolumnı,

Bağımnı, tamırımnı

amma qopmay, qopmay daa sıq bağlana

közleriñ közlerime aşıqıp baqa

bu soñ baqışıñ degil –

bu soñsız baqışıñ maña ayta:

– Ah, canım, emanet ol Allahqa!

 

25.07.2019

Emel Dergisi 270, Ocak-Şubat-Mart 2020. Sayfa .

 

TAVSİYELER

KONYA KIRIM DERNEĞİMİZDE İLYAS ER KIRIM’DAN KONYA’YA GÖÇ KİTABINI İMZALADI

GENÇ TARİHÇİ İLYAS ER KONYA’DAN KIRIM’A GÖÇ ESERİNİ ANLATI VE İMZALADI Kırım Türkleri Kültür ve …