SON SÖZ

SON SÖZ

Cemil GAFAR

Bu hastalıqnen apishanede qalsam, azatlıqtan uzaq bir çekişüv ve ölüm olacaq.*Cemil Gafar

Bismillâh! İs etkenlerimni ve meni beklegenlerni, tüşüncelerimni qısqadan aytmaq pek zor. Eñ esası – meni qabaatlağan cinayetler yapmadım. Ayatım yahşı, müim, kerek olğan şeylerge irişmeknen keçti. Ayatımnıñ er bir basamağında özüme bir maqsat qoya, oña irişe ve emek ve sabırnen istegenlerime irişe bilmek, qanun ve digerleriniñ aqlarını bozmayıp yaşamaq, qorantamda ve mektepte ögrengenlerimni yapıp, özüme ve insanlarğa fayda ketirmek mümkün olğanını adım-adım añlay edim.

Yahşı oqudım, bütün ömür çalıştım (40 yılğa yaqın), qoranta qurıp, balalarnı östürdim, öksüz qalğan bir balanı östürdim, ev qurdım ve qorantam ve Mamağımnıñ (Aqmescit rayonınıñ köyü, Strogonovka ), onıñ sakinleri ve Qırım sakinleriniñ yaşayışını eyileştirmek içün daa çoq plan qurdım. Ve bir saba er şey ketti ve meni devlet duşmanı yapqanlar.

 Oquşımnı bitirgende Birlik (Sovetler Birligi) dağıldı.  Ayat planlarını deñiştirmek kerek edi. Aynı vaqıtta halqım sürgünlikten Qırımğa qaytıp başladı. Yaş apayım ve hasta qart ana-babamnen Qırımğa köçmege mecbur oldım, ne param, ne evim bar edi, tek sağ qalmağa arz ete edik. Qırımda boş topraqta parasız ve evsiz qaldıq, amma elimizden er şey kele, dep inandıq ve ümüt ettik

Ukrayına devleti o vaqıt özüne yardım etip olamağan edi, Qırımtatarlar aqqında aytmayım bile. Qırımda boş topraqta parasız ve evsiz qaldıq. Amma elimizden er şey kele, dep inandıq ve ümüt ettik – sabırlı çalışıp, maqsadımızğa irişmek kerek. O vaqıt, 90-larda, aydut, narkoman olğanlar çoq edi, içken, qanunlarnı bozğan ve pislik yapqanlar çoq edi. İş aman-aman yoq edi, lâkin sağ qalmağa büyük istek bar edi – çalışıp başladım ve genç mütehassıstan müessise reberi seviyesine iriştim. Başta Özbekistanda, soñra Ukrayına Qırımında, soñra da «Rusiye» Qırımında. Hırsızlıq yapmadım, yamanlıq yapmadım, başqasınıñ malını almadım, başqalarğa zarar ketirmedim. Problem ve qıyınlıqlar oldı, amma çeze edik. Meselâ, 13 yıl balalarımız olmadı. Balasız ayat insan tabiatına uymağanını añlap, ömür arqadaşımnen öksüz qalğan bir balanı aldıq, terbiyelep östürdik – bugün cemiyetniñ bir azası, talap etilgen bir insan, aliy tasilli mütehassıs, çalışa, içmey, sigaret almay. Soñra Allahnıñ yardımınen qızlarımız doğdı, daa oquylar, zenaat alalar ve çağına yetmegenleri içün ana-babasınıñ vasiyligine ihtiyacları bar.

Bu vaqıt devamında tınç, zıddiyetsiz yaşay, elimden kelgeni qadar tuvğanlarıma, köydeşlerime, adiy insanlarğa faydalı olmağa tırışa edim. Ayatnı talil etip, dinge keldim ve mende olğan ve kelişken çoq şeyni dinde taptım, İslâmnı kütip başladım, amma bilgilerim az edi, camilerde ögretkenleri kibi çoq şey yaptım, Allahnıñ rızasını qazanmaq içün daa çoq yahşı işler yapmağa istey edim. Lâkin 2017 senesi infarkt ve saqatlıqqa ketirgen hastalıq bütün ayatımnı ve vaqtımnı aldı. 2016 senesinden berli hastalıqtan sebep evde edim, tedaviylevge ya da hastahanelerge ihtiyacım bar edi.

Menim içün, qorantam içün bütün ömür aqlımızda qalacaq qorqunç bir tüş oldı. Şaştım, nasıl olğanını añlamadım. Men aydut, hırsız, qatil, zinacı degil edim. İnsanlar ve cemiyet, tabiat ve dünya içün zararsız bir şekilde din kütken adiy bir musulman edim. Kimse zarar körmedi, kimsege ziyanım olmadı, lâkin 2019 senesi martnıñ 27’sinden başlap men ve ailem, balalarım apis cezamdan ve yapılmağan ve planlaştırılmağan bile sahte cinayetlerde qabaatlavlardan zarar köremiz. Cemiyetke fayda ketirmege tırıştım, elimden kelgeni qadar köyniñ suv teminlevinde cemaat işlerinen oğraştım. 11 yıldan çoq Qırımda çoq milletli bir kollektivli müessise reberi edim. Devlet meni mahkeme erkânındaki yeminlilerge davet etken edi. Lâkin hastalığımdan sebep bu mesüliyetli işke razı olmadım.

 

Aqmescit. Cemil Gafarov apiske alınmazdan evel

Bular meni bir cinayetçi, bir devlet duşmanı olaraq köstermey. Lâkin tahqiqatçınıñ isteginen bir saba cinayetçi oldım – kimseni öldürmedim, hırsızlıq yapmadım, aldatmadım, kimseni qorquzmadım. Bir şeyge baqmadan, uydurılğan davağa köre, yamanlıq yapqan cinayetçi oldım. Bizni zulumğa oğrata, qabaatlay, çekiştireler, tek bizni degil, qabaatsız balalarımız, ömür arqadaşlarımız, qart tuvğanlarımıznı. Epimizni yahşı tetqiq ettiñiz, zengin degilmiz, başqasınıñ malını, ayatını ve azatlığını istemeymiz. Epimiz beraber ve er birimiz ayrı bizni qabaatlağanlarıñıznı yapıp olamaycağımıznı añlaysıñızdır.

Ne bekleyim? Adalet yeñer ve meni aqlap, bütün qabaatlavlarnı lâğu eterler, dep bekley ve ümüt etem. Azatlıqqa çıqacağımnı pek istey ve bekleyim. Cemiyet işimni devam ettirip, köydeşlerime yardım etmege pek isteyim.Bu hastalıqnen apishanede qalsam, azatlıqtan uzaq bir çekişüv ve ölüm olacaq.

Hasta apayıma yardım etmege isteyim, ayaq buğumı deñiştirilecek qıyın bir ameliyatı olmalı. Özü zornen areket ete. Endi çalışıp olamay, 1 yıl qadar yürip olamaycaq. Eki, çağına yetmegen ballarını baqmaq kerek.

Özüm de tıbbiy yardımğa ve tedaviylevge muhtacım. Şunıñ içün er angi qabaatlav ükmü büyrek ve yürek yetersizligi olğan menim içün bir taraflı bilet ola. Menim hastalığım Cezalarnı yerine ketirüv devlet idarelerinde tedaviylenmey. Ne gemodializ, ne büyrek deñiştirilüvi bar. Mahkemelerde bunı aytqan edim. Bu hastalıqnen apishanede qalsam, azatlıqtan uzaq bir çekişüv ve ölüm olacaq.

Cemil Gafarov Aqmescitniñ Kiyev rayon mahkemesiniñ oturışuvında, 2020 senesi fevral ayı

Soñunda bu 4 yıl devamında bizge qoltutqan insanlarğa teşekkür bildirmege isteyim: birinciden qorantam, tuvğanlarım, qırımtatar cemaatı, advokatlar, bütün dünyada yaşağan ve alımızğa lâqayt olmağan adiy insanlarğa. Ümüt etem ki, tezden azatlıqta körüşirmiz!

* İşgalci Rusyanın mart 2019’dan beri hapiste tuttuğu siyasi mahkum Kırım Tatarı Cemil Gafar (60) 9/10 Şubat 2023’te hapishanede hayatını kaybetti. Cemil Gafar, Servet Gaziyev, Alim Karimov, Seyran Murtaza ve Erfan Osmanov Kırım’dan illegal olarak götürüldükleri Rostov’daki mahkemede 11 Ocak 2023 günü 13 yıl hapse mahkûm etmişlerdi. Cemil Gafar bu mahkemede son söz olarak hazırladığı bu savunmasını okuması, kararını önceden belirlemiş hâkim tarafından engellenmişti. Bu savunma “Cemaatqa Fayda Ketirmege Tırışa Edim” başlığıyla yayınlanan şu kaynaktan alınarak yayına hazırlanmıştır. Cemil Gafar’a ve işgal döneminde hayatını kaybeden insanlarımız Allah’tan rahmet diliyoruz (EMEL); https://ktat.krymr.com/a/cemil-gafarov/32231162.html

TAVSİYELER

RUSYA ESARETİNDEN KURTULAN NARİMAN CELAL TÜRKİYE ÜZERİNDEN KIYİV’E ULAŞAN EŞİ VE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU.

Rusya Esaretinden Ukrayna-Rusya Arasında Gerçekleşen Esir Takası ile Kurtulan KTMM Başkan Yardımcısı Narıman CELAL’in eşi …