Sovyetler Birliği’ndeki Kırım Türklerinin Müracaatı Hakkında

 EMEL. 

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEKİ KIRIM TÜRKLERİNİN MÜRACAATI HAKKINDA
 
EMEL’in bu sayısında sayın okuyucularımıza yeni bir belge sunuyoruz. Bu belge Moskova’da bulunan ve temsil etikleri Kırım Türkleri tarafından kendilerine verilmiş olan salâhiyetnameleri haiz 118 kişinin imza ettiği, bütün milletlere ve bilhassa ezilmiş küçük milletlere hitaben yazılmış 21.7.1968 tarihini taşıyan bir müracaatıdır.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 Emel 49. Kasım-Aralık 1968 –  Sf.1-2.

TAVSİYELER

KIRIM VAKFI’NDA KIRIMOĞLU BİR HALKIN MÜCADELESİ KONFERANSI

Kırım Vakfı’nın “Tarih ve Kültür Konferansları” çerçevesinde Zafer Karatay ile düzenlediği “KIRIMOĞLU – Bir Halkın …