Sovyetler Birliği’ndeki Kırım Türklerinin Müracaatı Hakkında

 EMEL. 

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEKİ KIRIM TÜRKLERİNİN MÜRACAATI HAKKINDA
 
EMEL’in bu sayısında sayın okuyucularımıza yeni bir belge sunuyoruz. Bu belge Moskova’da bulunan ve temsil etikleri Kırım Türkleri tarafından kendilerine verilmiş olan salâhiyetnameleri haiz 118 kişinin imza ettiği, bütün milletlere ve bilhassa ezilmiş küçük milletlere hitaben yazılmış 21.7.1968 tarihini taşıyan bir müracaatıdır.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 Emel 49. Kasım-Aralık 1968 –  Sf.1-2.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …