MEHMET NİYAZİ VE ŞEVKİ BEKTÖRE’NİN ŞİİRLERİNİN DİLİ ÜZERİNE TEZ ÇALIŞMASI

Erzurum Atatürk Üniversitesi  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Çağdaş Türk Lehçeleri  ana bilim dalında Sümeyra Akbıyık *Kırım Tatar Şairleri Şevki Bektöre ve Mehmet Niyazi’nin Şiirleri Üzerine Dil İncelemesi ( İnceleme-Ketin ve Aktarma-Sözlük) başlıklı yüksek lisan tezi hazırladı. Tez çalışmasının girişinde  yardımlarımız için Emel Kırım Vakfımıza ve Emel Dergimize teşekkür eden Sümeyra Akbıyık tez çalışmasının bir örneğini kütüphane ve arşivimize göndermişti.

Prof Dr Süleyman Efendioğlu’nun danışmanlığında Kırım-Tatar edebiyatı şairleri Şevki Bektöre ve Mehmet Niyazi’nin Şiirleri
Üzerine Dil İncelemesi, (İnceleme – Metin ve Aktarma – Sözlük) konulu tez çalışması;
Kırım-Tatar edebiyatına, edebiyat ve dil bilgisi çalışmalarıyla katkıda bulunan şair,
eğitimci, akademisyen Şevki Bektöre ve Mehmet Niyazi’nin şiirlerinin dil özelliklerinin
incelemesinden oluşmaktadır.
Çalışma ana hatlarıyla giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde;
Kırım-Tatar Türkçesi ve tarihsel gelişimi, Kırım-Tatar edebiyatı, Şevki Bektöre’nin ve
Mehmet Niyazi’nin hayatı, edebî kişiliği vb. bilgiler verilmiştir.
Dil incelemesi bölümünde metinler, ses bilgisi ve şekil bilgisi özellikleri
yönünden iki ana başlık altında incelenmiştir. Ses bilgisi; sesler ve ses olayları, şekil
bilgisi; yapım ekleri, çekim ekleri ve sözcük türleri bölümlerinden oluşmaktadır.
Metin bölümünde, şiirlerin transkripsiyonlu biçimleri ile Türkiye Türkçesine
aktarmaları yer almaktadır. Çalışmanın sonuna şiirlerde geçen kelimelerin yer aldığı bir
sözlük ile orijinal metin örnekleri konulmuştur.

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir