SAYI: 1

1 Ocak 1930 – 1 Kanunisani / Sayı : 1 , Yıl : 1930