SAYI: 53

Temmuz-Ağustos / Sayı : 53 , Yıl : 1969.