2001 Yılı Faaliyet Raporu

Kırım’ı ve Kırım Türklerini ve mensubu bulunduğumuz büyük Türk Dünyasını en iyi şekilde tanıtmak ve Vakfımızın amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalardan bazılarını dikkatlerinize sunmadan önce 5 Kasım 2001 tarihinde Vatan Kırım’da rahmetli olan kurucu üyemiz Safiye Nezetli’ye Allah’dan rahmet diliyoruz. Kurucu üyemiz Safiye Nezetli, vakıf çalışmalarına daima destek olan rahmetli Dr.Mustafa Baloğlu, Prof. Dr Nilüfer Agat ve diğer kaybettiğimiz değerli insanlarımız için 2 Aralık 2001 Pazar günü, İstanbul Kırım Derneğimizle birlikte bir anma toplantısı tertip ettik, onları hayırla andık ve dua ettik. Bilindiği gibi Safiye Nezetli noterden düzenlenmiş vasiyetname ile sahip olduğu bütün mal varlığını vakfımıza bırakmıştı. Yönetim kurulumuz vasiyetnamesini tercüme ettirerek, Kırım’da Akmescit’te en son yaşadığı dairesini ve arşivini Vakfımız uhdesine geçmesi için gerekli yasal girişimleri başlatmış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, Safiye Nezetli’nin Kırım’a yerleşmesi, orada ihtiyaçlarının karşılanması ve vefatı sonrasında defin işlerinin halledilmesini sağlayan arkadaşımız İsmet Yüksel’e bir vekaletname vermiş ve onu görevlendirmiştir. Hiçbir ücret almadan bu işi takip eden İsmet Yüksel’e huzurlarınızda teşekkürü borç biliyoruz..Safiye Nezetli hanımefendinin Vakfımıza bıraktığı Akmescit’teki dairenin nasıl değerlendirileceğini sizlerin görüşleriniz ve teklifleriniz doğrultusunda yeni seçilecek yönetim kurulu kararlaştıracaktır.

Bilindiği gibi 2001 yılın İsmail Bey Gaspıralı’nın 150.Doğum yılı olarak kutladık.Fikirleri ve faaliyetlerinden feyz ve ilham aldığımız, onun torunları olmakla iftihar ettiğimiz bu büyük insanımızı layıkıyla anmak, onun bütün Türk Dünyasında hak ettiği şekilde tanınması için elimizden gelen çabayı gösterdik. 2000 yılı sonlarında hazırladığımız ve yapılması gerekenleri örnekleyen bir faaliyet planı taslağını ilgili kişi ve kuruluşlara gönderdik. Elbette her konuda olduğu gibi bu konuda da yakın işbirliği içerisinde ortak olarak hareket ettiğimiz Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve şubelerinin çok yoğun çalışmalarıyla 2001 yılının İsmail Bey Gaspıralı’nın anılması ve tanıtılması açısından çok başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıl içerisinde yapılan bütün faaliyetleri internetteki İsmail Gaspıralı sitemizde duyurduk.
– Emel Vakfı’nın çalışmalarını internet üzerinden tüm dünyaya ulaştırabilmek amacıyla www.emelvakfi.org  ;
– Kırım Türklerinin varoluş mücadelesine destek vermek, Kırım Türklerinin dil, tarih, kültür ve sanatının yaşatılması, tanıtılması; sürgünden Vatan Kırım’a dönen halkımızın güçlü ve kararlı sesini dünyaya duyurabilmek amacıyla
www.vatankirim.net  ;
-Türk Dünyası’nın yetiştirdiği büyük fikir adamı, gazeteci ve eğitimcisi İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. doğum yıldönümü kutlamaları münasebetiyle İsmail Bey Gaspıralı’yı, eserleri, fikirleri ve bugüne tesirleri ile tanıtmak amacıyla Emel Vakfı’nın İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. Doğum Yıldönümü Faaliyetleri içinde yer alan “İnternette İsmail Bey Gaspıralı Projesi” çerçevesinde www.ismailgaspirali.org 
internet siteleri hazırlanmış ve internet kullanıcılarının istifadesine sunulmuştur.

Bu siteler sayesinde uluslararası alanda Kırım ve Kırım Türkleri ile ilgili çalışmalar yapan herkese güncel ve doğru bilgiler aktarılabilmiş, Kırım Davası’na yeni insanların katılabilmesi için zemin hazırlanmıştır. Siteler özellikle uzun yıllar önce ataları Kırım’dan Aktopraklar’a göçüp gelmiş ve bugün özünü arayan Türkiye’deki Kırım Tatar Türklerine merak ettikleri bilgileri derli toplu bir şekilde sunmayı, böylelikle Kırım Tatar Türklerinin varoluş mücadelesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2001 yılı içerisinde Vakfımızın gayesi doğrultusunda, Kırım ve Kırım Türkleri konusunda yürütülen faaliyetlere aktif olarak iştirak edinilmiş, bu konuda çalışma yapan kişilere, akademik şahıslara ve öğrencilere, gazetecilere, televizyon ve radyo kuruluşlarına bilgi, belge, doküman, fotoğraf ve diğer materyal yardımlarında bulunulmuştur.

Bu sitelerin hazırlanmasını, yönetim kurulumuzla koordineli olarak yürüten, buralardaki bilgileri gece ve gündüz demeden zaman ayırarak güncelleyen Özgür Karahan’a ve sitelerin grafik düzenlemesini yapan Haluk Karahan’a huzurlarınızda teşekkür ederiz.

18 Mayıs 1944 sürgün faciasının yıldönümünde, Vakfımızın merkezinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesi ile birlikte, 17 Mayıs Pazar günü öğrenci kardeşlerimizin hazırladığı bir anma toplantısı düzenlenmiş ve Kırım şehitleri ruhuna dua okutturulmuştur.

Faaliyetlerin ve sizlerin önerisiyle gerçekleştireceğimiz çalışmaların yanı sıra, artık yıllardan beri hepimizin malumu olan Kırım’a yönelik çabalarımızın sadece yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilemeyeceği ortadadır.

Bu itibarla Vakfımızın üyelerini vakıf çalışmalarına daha çok katılmaya maddi ve manevi olarak destek olmaya davet ediyoruz.
Yönetim Kurulu