Emel Kırım Vakfı Hakkında

Adres: 

Akkoyunlu Sok. No:52, 34093 Çapa / İstanbul
Tel: +90 (212) 534 92 31 
Belgegeçer : +90 (212) 635 26 11 
E-Posta: kirim @ emelvakfi.org  

 

Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı

Kırım Davasının hadimleri merhum İbrahim Otar’ın ortaya attğı fikir, merhum Yusuf Uralgiray’ın desteğiyle yola Çıkan Vakfımız, 24.7.1986 tarihinde kurucularca noter huzurunda imzalanan Vakıf senedinin 31.12.1986 tarihinde mahkeme tarafından tescil edilmesiyle kurulmuştur.

31 Kurucu üye ile kurulan vakfımızın ilk mütevelli heyeti, Kırım ıstiklal Davası’nın sembol ismi Müstecib Ülküsal, İsmail Otar (Başkan), Nurettin Mahir Altuğ (Genel Sekreter), Safiye Nezetli, Dr.Niyazi Elitok (Muhasip-veznedar), Zafer Karatay (Başkan Vekili), Serdar Karatay, Ünsal Aktaş ve Mükremin Şahin’den oluşmuştu.

Vakfın resmî adı Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı olup Emel Kırım Vakfı kısa adıyla anılmaktadır. 

Vizyonumuz:
Emel Kırım Vakfı’nın vizyonu tarihî sebeplerle tüm dünyaya yayılmış Kırım Tatar Türklerinin fikir üreten, danışılan; Cafer Seydahmet Kırımer ve Müstecib Ülküsal’dan devraldığımız VATAN KIRIM emelini ve ilkelerini gelecek nesillere aktaracak hadimlerini yetiştiren; kamuoyunu bilgilendiren;
millî medeniyetimizin, dil, edebiyat, kültür zenginliğimizin ortaya konması, korunması, yaşatılması, tanıtılması, öğretilmesi için çalışan; öncü sivil toplum kuruluşu olmaktır.
 
Misyonumuz:
Kırım Tatar Millî Hareketi’nin Emel’ine ve İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” şiarına uygun olarak Dünya Türklerinin – bilhassa Kırım Tatarlarının – kültürü, medeniyeti, tarihi, dili, edebiyatı, sanat ve folkloru konularında ilmî ve popüler araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik etmek, yaymak ve tanıtmak.
 
Emel Kırım Vakfı misyonuna uygun olarak şu faaliyetlerde bulunur:
 • Kitap, dergi, internet ve diğer her vasıta ile yayında bulunmak
 • Kitaplıklar, müze ve benzeri tesisler kurmak ve bunları işletmek.
 • Vakfın amaçlarına uygun faaliyette bulunan dernek ve kuruluşlarla, yayınlara yardımda bulunmak, destek olmak.
 • Seminerler, konferanslar, kongre ve sair toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak ve iltihak etmek.

 

Yönetim kurulu (2018)

 • Zafer Karatay (Başkan)
 • Nurten Bay (Başkan vekili)
 • Aysel Yılmaz (Muhasip Veznedar)
 • Dilek Karahan (Genel Sekreter)
 • Bülent Tanatar (Üye)
 • Ertan Baştuhan (Üye)
 • Cevdet Tahiroğlu (Üye)

 

Başkanlar:

 • İsmail OTAR (1986-1988)
 • Av.Nurettin Mahir ALTUĞ (1988-1992)
 • Zafer KARATAY (1992-…)


Vefat eden üyelerimiz:

 • Müstecib ÜLKÜSAL (15 Şubat 1889-10 Ocak 1996)
 • Abdullah DERİCİOĞLU
 • Abdüldaim ŞAMİL
 • Ahmet ADALAN (Kırım’da vefat etti ve Vatan’a gömüldü)
 • Ahmet İhsan KIRIMLI (1920-2011)
 • Emin BEKTÖRE
 • Enver TEKOĞLU
 • Eyüp Musa DEMİROĞLU
 • Fahrettin TOKSAVUL (-1987)
 • Faize BEKMAN (1927-2019)
 • Fazilet OLCAY (1926-2010)
 • Ferhat KINCAL
 • Fevzi SARIKAMIŞ
 • Hacire AKYILDIZ
 • Halil İNALCIK (1916-2016)
 • Hasan KIRIMDAR
 • İnci ERTEM (-1997)(Gaspıralı İsmail Bey’in torunu)
 • İsmail OTAR (1911-2005)
 • Mehmet Vani YURTSEVER (1907-18 Mayıs 1994)
 • Murat YAKUPOĞLU (-1998), Doğum yeri olan Polonya’da vefat etti (1983 Yılında Emel Dergisi Sahibi ve Yazı işleri müdürü)
 • Nurettin Mahir ALTUĞ (1924-2015)
 • Mustafa GÜNOL
 • Sabri ARIKAN (1911-2013)
 • Sabri YEŞİLADA
 • Safiye NEZETLİ (1918-2001)
 • Saim Osman KARAHAN (1939-2015)
 • Seydali YİĞİTER
 • Seyid Ahmet YILMAZ