2003 Yılı Faaliyet Raporu

Kurucu üyemiz rahmetli Safiye Nezetli’nin vasiyetinin iptali ve mirasının hazineye devredilmesi için Hazine’nin açtığı dava kurucu üyemiz avukat Taner Kayan tarafından vakfımız adına takip edilmiş ve dava kazanılmıştır. Gönüllü hizmeti için sayın Taner Kayan’a teşekkür ederiz

Rahmetli Safiye NEZETLİ’nin mirası olan KIRIM’da Akmescit şehrindeki daire vakıf temsilcimiz Sayın İsmet YÜKSEL’in çabalarıyla mahkemece vakfımıza ait olduğu belgelendirilmiştir. Ancak bütün resmi evraklarda vakfın mülkiyetine geçmesi için gerekli çalışmalar eski Sovyet Cumhuriyeti olan Ukrayna’da mülkiyetle ilgili, özellikle de Yabancı ülke vatandaşları ve kuruluşlarının mülk edinmesiyle ilgili yasal düzenlemelerin sürmesi sebebiyle devam ettirilmektedir.

Safiye Nezetli’nin vefat etmeden önce apartman kat sahipleriyle toplantıda taahhüt ettiği, geniş açık balkonun oda olarak düzenlenmesi için yapılan harcamalara ait borcu 2900 dolar ödenmiş, bu ilave ile dairenin satış ve kira değeri arttırılmıştır.

 Ayrıca dairenin su, elektrik, banyo, mutfak tesisatlarının yenilenmesi, kapı ve pencerelerin değiştirilmesi, boya badana ve diğer tadilatların maliyeti 10 921 dolardır. Türkiye dışındaki Türk ve akraba topluluklarla ekonomik, kültüre, sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Kurumu TİKA’nın talebi üzerine, Kırım’daki kardeşlerimize, sosyal, kültürel, ekonomik yardım projelerini hayata geçirmek üzere kurulan TİKA Kırım Program Koordinatörlüğü’nün hizmetleri için kiraya verilmiştir. Binanın tadilat ve tamiratı devlet kuruluşu olan TİKA tarafından yaptırılmış ve 5 yıl süreyle aylık 500 dolara kiraya verilmiştir. Harcanan 10 921 dolar her ay kiradan eşit taksitler halinde TİKA tarafından mahsup edilecektir. Böylelikle hem Safiye Nezetli’nin mirası, onun ve vakfımızın amaçlarına tam olarak uyan bir Kuruluş olan TİKA’nın işi kolaylaştırılmış ve desteklenmiş oldu, hem de vakfımızdan büyük oranda nakit çıkmadan binanın gerekli tadilat ve tamiratı yapılmış oldu.

 

Safiye Nezetlinin mezarı değerli İsmet Yüksel vasıtasıyla yaptırılmıştır.

 

Rahmetli Safiye Nezetli’nin mirasından elde edilecek gelirin bir kısmının kullanılarak Kırım’da ve diğer yerlerde yaşayan Kırım Türkleri arasında bir aile yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılım için aile tarihlerinin Latin harfleri ile ve Kırım Türkçesinde yazılması şartı getirilmiştir. Böylelikle hem Latin harflerinin kullanımı ve ana dilde yazma teşvik edilmiş hem de Sözlü Tarih projemiz kapsamında arşivimize zengin kaynak kazandırılmış olacaktır.

 

Yarışmanın teşvik edici olması için toplam 2950 grivna yani yaklaşık 550 dolar ödül konmuş, ayrıca 50 kişiye 1 yıllık Yıldız dergisi aboneliği, 50 ‘şer kişiye de 6 aylık Yanı Dünya, Hidayet ve Kırım Gazetelerinin abone yapılması kararlaştırılmıştır. Kırım’da adı geçen gazeteler, radyo ve Televizyon ücretsiz olarak bu yarışmayı sıkça ilan etmişlerdir.

Yarışma’ya katılım 2004 yılı nisan ayında sona erecektir.

 

Kırım’da azınlıkta bulunan soydaşlarımızın Ruslaştırma ve asimilasyona karşı korunması, ana dilde eğitim desteklenmesi için 30 milli mektebimizin Kırım’da ana dilde neşredilen gazete ve dergilere 2004 yılı için abonelikleri yapılmıştır.

 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve dünyaca tanınan insan hakları savunucusu Mustafa A Kırımoğlu’nun Kırım’da yapılan 60.doğum yılı kutlama faaliyetlerine katılınmıştır.

 

 Kırım Tatar Milli Meclisi’nin çalışmalarının yer aldığı Tatarca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dillerinde düzenlenen www.qurultay.org isimli sitenin hazırlanması amacıyla Vakfımızca teknik, içerik ve tanıtım desteği sağlanmıştır.

 

Vakfımızın arşiv ve kütüphanesinden yıl içinde 15’i yurt dışından olmak üzere 40’dan fazla öğrenci, araştırmacı, uzman ve öğretim üyesi yararlanmıştır.

 

 

SÜRGÜNÜN 60. İSMAİL GASPIRALI’NIN 90.ÖLÜM SENESİNDE:

 

SAFİYE NEZETLİ ADINA ANA DİLDE SÜRGÜN HATIRLAV VE AİLE TARİHİ YARIŞMASI

 

AMAÇ:

 

 1. A)KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ’NİN 2003 YILI OCAK AYINDA ALDIĞI ANA DİLDE EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KIRIM TATAR MİLLİ KURULTAYI’NIN LATİN ALFABESİNE GEÇİLMESİNE DAİR KARARLARINA DESTEK OLMAK,

 

 1. B)VAKFIMIZIN KURUCU ÜYELERİNDEN MERHUME SAFİYE NEZETLİ’NİN VAKFİYESİ KIRIM’DAKİ DAİRESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRİN ONUN ARZU VE İDEALİ DOĞRULTUSUNDA SARFETMEK,

 

 1. C)KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN ANA DİLİNDE LATİN HARFLERİYLE YAZMALARINI TEŞVİK VE YAYGINLAŞTIRMAK,

 

 1. D)AYNI ZAMANDA İLMİ ARAŞTIRMALAR İÇİN KAYNAK TEŞKİL EDECEK SÖZLÜ TARİH ARŞİVİ OLUŞTURACAK MATERYALLERİN TOPLANMASINI TEMİN ETMEK

 

 1. E)KATILIMCILARA MÜKÂFAT OLARAK VERİLECEK, KIRIM TATAR DİLİNDE YAYINLANAN GAZETE VE DERGİLERİN OKUNMASINI YAYGINLAŞTIRMAK, BU NEŞRİYATA DESTEK OLMAK

 

 1. F)LATİN ALFABESİNDE OKUMA VE YAZMANIN YAYGINLAŞTIRILARAK, KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN RUSLAŞMASINA ENGEL OLUNMASI VE TÜRKİYE’DE BASILAN NEŞRİYATI TAKİP ETMELERİNİ VE TÜRK MEDENİYETİNİ TANIMALARINI SAĞLAMAK.

 

 

 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK TEŞKİLATLAR

 

1.Maarifçi Cemiyeti

2.Kırım Gazetesi

3.Yanı Dünya Gazetesi

4.Yıldız Dergisi

 

 

KONU:

 

Kırım Tatar ailelerinin sürgün hatıralarının da içinde olduğu aile tarihleri…. (Aile’nin tarihçesi, sürgünlükten evel yaşagan yerleri, yaşayış şartları,  18 Mayıs 1944’den evvel, aileden sürgün edilenler var mı? Sürgün ve sürgünden sonraki yaşayış şartları, Vatan Kırım’a dönüşü, dönüşte ve yerleşmede karşılaştıkları zorluklar, sürgün yerlerinde aileden akrabalardan hala vatana dönemeyenler olup olmadığı)

 

KATILMA ŞARTLARI

 

 1. Yazılar Kırım Tatar Dilinde ve latin harfleriyle olmak mecburiyetindedir.
 2. El yazması olarak gönderilen yazılar  5 sayfadan, bilgisayarla yazılmış yazılar 3 sayfadan az olamaz..Yazıyı gönderenler Adı Soyadı doğum tarihi açık adresini varsa telefon numaralarını yazılarının sonuna eklemeli
 3. Yarışmaya 1.1.1975 tarihinden sonra doğmuş bütün Kırım tatarları katılabilir.
 4. Yarışmaya isteyen ana tarafı ve baba tarafının sürgün hatırası ve aile tarihini ayrı ayrı yazarak yarışmaya katılabilir.
 5. Yarışmaya son yazı gönderme tarihi 1 Nisan 2004’tür
 6. Yarışma neticeleri 1mayıs 2004 tarihinden sonra neşredilen Kırım ve Yanı Dünya Gazetelerinde yayınlanacaktır.

 

MÜKÂFATLAR

 

 1. Birinciye 300 Dolar (Altı aylık Yanı Dünya, Kırım ve Yıldız aboneliği)
 2. İkinciye 200 Dolar  (Altı aylık Yanı Dünya, Kırım ve Yıldız aboneliği)
 3. Üçüncüye 100  (Altı aylık Yanı Dünya, Kırım ve Yıldız aboneliği)
 4. 10 kişiye Altı aylık Kırım Gazetesi aboneliği
 5. 10 Kişiye Altı Aylık Yanı Dünya Gazetesi Aboneliği
 6. 15 Kişiye 3 Aylık Kırım Gazetesi Aboneliği
 7. 15 Kişiye 3 Aylık Yanı Dünya Gazetesi Aboneliği
 8. 30 Kişiye Bir yıllık Yıldız Dergisi Aboneliği