2006 Yılı Faaliyet Raporu

Neşrine ara verdiğimiz Emel Dergisinin bıraktığı boşluğu bir nebze olsun karşılayabilmek üzere, Vakıf üyemiz Nail Aytar’ın Editörlüğünde, Ankara Temsilcimiz Tuncer Kalkay, Vakıf Üyemiz Ertuğrul Karaş, Namık Kemal Bayar ile Serkan Sava ve Özgür Karahan internette, Vakıf adına Fikirde Birlik Dergisi çıkarma sorumluluğunu almışlar ve  www.fikirdebirlik.com adresinde Mayıs 2006 dan itibaren aylık olarak neşretmeye başlamışlardır. Bütün masraflarını şahsi olarak karşılayan arkadaşlarımıza FİKİRDE BİRLİK Dergisi için yaptığı hizmetleri için teşekkür ediyoruz.

 

Kırımlı şair ve tanınmış Türkolog Prof.Dr. Bekir Çobanzade adına Bakü Devlet Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Bekir Çobanzade Türkoloji Araştırmaları Merkezi kuruldu. Böyle bir merkezin kurulmasında büyük emeği geçen Köstence Üniversitesinden Prof.Dr. Eden Mamut’u tebrik ediyoruz. Merkezin faaliyetlerini yürütmesi ve Bekir Çobanzade hakkında bilgi ve belgelerle zenginleştirilmesi için Kırım Derneğimizle birlikte destek verdik.

TRT 2, TRT İNT ve TRT TÜRK Kanallarında yıl içerisinde gösterilen ve yapımına katkıda bulunduğumuz Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasında Türkler adlı belgeselin yayınının duyurulmasına katkıda bulunduk. Belgeselin internetteki web sitesi Emel vakfı sitesi bünyesinde yer aldı.

 http://gamalihac-kizilyildiz.com

Belgeselin çekimleri esnasında topladığı birçok belge, doküman ve neşriyatın birer örneğini Vakfımız arşivine vererek arşivimize büyük zenginlik katan belgeselin yönetmeni Neşe Sarısoy Karatay’a teşekkür ederiz. Birçok Türk halkının özellikle de Kırım Türklerinin Savaş yıllarındaki dramını geniş kitlelere anlatan, bilinmeyen gerçekleri aydınlatan, gazete ve dergilerde geniş haberler çıkmasına vesile olan bu muhteşem belgeselde emeğimizin olmasından gurur duyuyoruz.

Bu sene de yapımına destek verdiğimiz iki belgeselin biri Londra’da yaşayan Kırımlı yazar Cengiz Dağcı Belgeseli diğeri de Göç Hikâyeleri. Bu iki belgeselin gelecek yıl yayınlanması planlanıyor.

Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın açılış konuşmasıyla 2 Nisan 2006 tarihinde başlayan Dünya Demokrasi Hareketi’nin 4. Kongresinde Gala Yemeğinde Kırım Tatarları Ve Kırım Tatar Milli Meclisi’ne HAKLARINI DEMOKRATİK YOLLARLA ELDE ETME MÜCADELESİNDEN dolayı ÖDÜL verilmiştir. Ödülü Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu almıştır.

4 gün süren ve bütün dünyadan 500’den fazla delegenin katıldığı kongreye Zafer Karatay ve Celal İçten katılmış, delegelere, Kırım, Kırım Türklerinin sürgün ve insan hakları ve vatanlarına dönme mücadeleleri konularında bilgiler ve raporlar verilmiştir. Ayrıca Türk Kültürünü tanıtıcı broşürler, kitaplar dağıtılmıştır.

 

Yıl içerisinde Kamu yararına Dernek Olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve başta İstanbul olmak üzere şubeleri ile Türkiye’deki birçok Vakıf Dernek ve Kuruluşla işbirliği, bilgi alışverişi yapılmış ve onların Kırım’a yönelik faaliyetlerine destek olunmuş, Gazete, dergi ve televizyonlara bilgi verilmiştir.

 

Marmara Üniversitesi Tarih bölümü tarafından 8 Kasım 2006 Çarşamba Günü M.Ü Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü ve Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonlarında yapılan. “Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”nda Vakıf Başkanı Zafer Karatay Kırım Meselesinde Basın; Her iki yönden Bakış”

Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Saynur Giray Altuğ “Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Kırım Türklerinin/Tatarlarının Sosyo-ekonomik, kültürel Statü sorunları ve Alternatif Çözümler”  konulu bildiriler sunmuş.Bu sempozyum esnasında Vakfımızı vakfımızın kütüphane ve arşivi ile Kırım Türklerini tanıtıcı yazılar ve CD  çeşitli bilim adamlarına verilmiştir. Bu sempozyum bildirileri aynı adla IQ Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

Yine 12 Kasım 2006 tarihinde Maltepe Türk Ocağının  Türkiye – Türk Dünyası İlişkileri  konulu konferansa  konuşmacı olarak katılan Zafer KARATAY Türk coğrafyasının çeşitli bölgeleri hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BAŞASLAN ise Türk coğrafyasının çeşitli bölgelerine ait Türk Müziği’nin örneklerinden sundu.

Yıl içinde Üsküdar Belediye Başkanı sayın Mehmet Çakır ile yapılan görüşmelerle, Üsküdar Belediyesi Kırım’da Ramazan etkinlikleri düzenledi. Programın düzenlenmesine aktif olarak katılan yön. kurulu başkanı Zafer Karatay, etkinlikler esnasında heyet rehberlik etmiştir. Bu etkinliklerde Akmescit ve Bahçesaray’da iftar verilmiş, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziği konserleri, Ebru ve Hat sanatı sergileri düzenlenmiştir.

Her sene olduğu gibi Kırım Türklerinin sürgün edilmelerinin yıl dönümünde bu facia anıldı. Üyemiz Doç. Dr. Hakan Kırımlı Eskişehir’de kültür merkezinde 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü konulu konferans verdi.Yine üyemiz Ertuğrul Karaş slayt gösterisiyle katkıda bulundu.

Vakfımızın aktif üyesi Doç.Dr. Hakan Kırımlı’yı çarlık arşivlerinden yararlanılarak 3 yıllık bir çalışmayla hazırladığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım adlı eseri için tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çağımızın en kolay bilgi alış veriş yolu olan internet etkili olarak kullanmayı sürdürdük. İnternet üzerinden yayınları gelecek yıllarda daha da genişletilmesi amacındayız.

Vakıf kütüphane ve arşivimizin yerleştirilmesi, tasnif edilmesi sürmekte olup, bu konuda geceli gündüzlü gönüllü olarak hizmet veren Sayın Saim Osman Karahan’a teşekkür ederiz.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve Vakıf üyelerimizin katkıları ile gerçekleştirilen, 89. Yılında Kırım Tatar Milli Kurultayı’nı anma toplantısı, 9 Aralık 2006 tarihinde Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Ankara’daki salonunda yapılmıştır. Kurultay Günü’ndeki Panel’e Konuşmacı olarak, Vakıf Üyemiz ve Kırım Tarihi alanındaki yaptığı çalışmalarla tanınan Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hakan Kırımlı, Vakfımız Ankara Temsilcisi Tuncer Kalkay, Vakıf Üyemiz ve Kırım Tatar İnternet Dergisi “Fikirde Birlik” in Editörü Nail Aytar katılmıştır.

Vakfımızın Ankara’da bulunan dairesinde, Vakıf Temsilcimiz Tuncer Kalkay, Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Doç. Dr. Zuhal Yüksel ve Nail Aytar, Kırım’dan gelen öğrencilere, öğretmenlere ve Kırım Derneği Halk oyunlarına ve gençlik kolu faaliyetlerine iştirak eden gençlere, Genel Türk Tarihi, Kırım Türk Dili, Edebiyatı, Tarihi, fikri ve sosyal durum, Kırım Türklerinin güncel ekonomik, siyasi kültürel problemleri konularında seminerler vermişlerdir. Emekleri için teşekkür ederiz.

Bu sene KKTC’nde düzenlenen tanınmamış ülke futbol takımlarının turnuvasında Kırım Tatar Milli Takımı ikinci oldu. Futbol takımımıza ve birlikte gelen gazetecilere, Vakıf Genel Sekreterimiz Selami Kaçamak rehberlik yaptı ve onları ağırladı. Masrafları şahsi olarak karşılayan Selami Kaçamak’a hizmetleri için teşekkür ederiz