Acı Bir Ölüm (M. Şevket Otar)

Ziraat Yüksek Mühendisi
MAHMUT ŞEVKET OTAR
 
1 Mart 1916 — 26 Mart 1976
 
Kırımlı H. Ali ve Emine OTAR’m oğlu olan merhum, Bursa’da dünyaya gelmiş, ilk tahsilini Bursa’da, orta tahsilini de İstanbul Lisesinde ikmal ettikten sonra Ankara Ziraat Fakültesini bitirmiştir. Almanca ve İngilizce’yi iyi bilen müteveffa tütüncülük, meyvecilik ve çiçekçilikte ihtisas sahibi idi. Türkiye’de uzun seneler devlet memurluklarında bulunmuş, dokuz seneden beri de Afrika’da Zambia’da kalarak, mahallî şartlara uygun tütün cinsini tesbit etmiştir. Mayıs başlarında yurda dönmeğe hazırlandığı sırada 26 Mart 1976 tarihinde kalp sektesinden vefat etmiş, cenazesi yurda getirilerek ‘5 Nisan 1976 Pazartesi günü Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştir.
 
Sağlam karakteri, ciddiyeti ve derin meslekî bilgisi ile tanınan müteveffaya tanrıdan rahmetler, aile efradına ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
EMEL
 
Emel Dergisi sayı:94. Mayıs-Haziran 1976

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …