ÇELEBİ CİHAN VE CAFER SEYİDAHMET KIRIMER ÖLÜM YILDÖNÜMLERİNDE ANILDILAR

ÇELEBİ CİHAN VE CAFER SEYİDAHMET KIRIMER ÖLÜM YILDÖNÜMLERİNDE ANILDILAR
 
İstanbul «Kırım Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği» 8 Nisan 1973 Pazar günü saat 14.00 de Dernek binasında, Çelebi Cihan’ın şehit edilmesinin 55. nci yıl dönümü ve Cafer Seydahmet Kırımer’in ölümünün 13. ncü yıl dönümü münasebetiyle bir «Anma Günü» tertiplemiştir.
 
Toplantıyı, Dernek Başkanı sayın Rüstem Kurtbelen kısa ve veciz bir konuşma ile açmış, müteakiben dernek II. Başkanı Ali Kemal Gökgiray, «Türk Şehitleri ve Ulu Kişileri» için yapılan saygı duruşundan sonra, Çelebi Cihan ve Kırımer’lerin hayat hikâyeleri ile siyasi görüşlerini anlatan bir konuşma yapmıştır. Gençler, Çelebi Cihan’ın şiirlerini okumuşlardır.
 
Çelebi Cihan’ın akrabası, Kelâm Çongarlı Çelebi Cihan’a ve Ailesine ait hatıralarını anlatmış Çelebi Cihan için yazdığı şiirini okumuştur. Şair Halil Kırımman, Çelebi Cihan ve Kırımer’lerin kişiliklerini ve Kırım Türklerine verdikleri ideal imanının yükseliğini anlatan veciz bir konuşma yapmış ve her iki büyüğümüze ait yazdığı şiirleri okumuştur.
 
Gökgiray tarafından kürsiye davet edilen, Kırımer’in kain biraderi Şâkir Ataman Kırımer’e ait hatıralarını anlatmış ve onun Kırım’a ve halkına bağlılığı üzerinde durmuştur.
 
EMEL, şehitlerimize ve ulu kişilerimize rahmetler diler.

 
Emel 76. Mayıs – Haziran 1973 . Sayfa 48.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …