Dernek Haberleri

 
İstanbul’daki (Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği) Spor ve Sergi Sarayında 5 Mayıs 1972 gecesi çok başarılı bir folklor ve müzik şöleni düzenlemiştir.
 
Güzelliği göz kamaştıran millî urbalarını giyinerek, ahenkli ve tatlı nağmeleri ile kalpleri coşturan millî türkülerin eşliğinde, her biri derin mânalar taşıyan millî oyunları gösteren ve çoğu üniversite öğrencisi olan kız ve erkek gençlerimiz, tarihî yurdundan uzak, yürekleri yaralı hemşerilerine hasretle dolu saatler yaşatmışlardır.
 
Elektrik ışığı altında, millî Kırım oyunlarını zarif ritmik hareketlerle renk dalgadan içinde büyük bir kaabiliyetle icra eden ve masallardaki perileri andıran sevimli kızlarımız; kahramanca edaları ile savaşlardaki gerayları hatırlatan delikanlılarımız, kız ve erkek birlikte, söyledikleri türküler, çınlar ve düetlerle koca salonu dolduran seyircileri millî tarihimizin gâh aydınlıklarına daldırıp sevindirdi ve coşturdular; gâh karanlıklarına daldırıp düşündürdü ve ağlattılar.
 
Millî kültürden sayılan müzik, oyun, urba, türkü, çın, şiir gibi millî varlıkların daima canlı tutulmasının millî şuurun yaşamasında ve kuvvetlenmesindeki rolü düşünülür ve buna millî derneklerin vasıta oldukları gözönüne alınırsa, Kırım Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği’mizin ne kadar değerli ve önemli hizmette bulunduğu kolayca anlaşılır.
 
Bunu takdir ederek rağbet ve yardımım dernekten esirgemeyen muhterem hemşerilerimize candan teşekkür ederken, başarı ve hizmetinden ötürü dernek yönetim kurulumuzu, milliyetçi ve şuurlu genç kız ve erkek kardeşlerimizi yürekten tebrik ederiz.
 
Hiç birisinin milli vicdan ve tarih tarafından unutulmayacağı ve daima şükranla anılacağı muhakkaktır. Var olsunlar.
 
KIRIM TÜRKLERİNİN TEPREŞİ
Kırım Türklerinin İstanbul’daki Kültür ve Yardımlaşma Derneği, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 25 Haziran Pazar günü, merhum cennetmekân Nuri Demirağ’ ın Üsküdar, Paşa Limanı’ndaki büyük korusunda TEPREŞ EĞLENCESİ tertiplemiştir. Kırım milli güreşi yapılmış, oyunları gösterilmiş ve başarı sağlayanlara armağanlar verilmiştir.
 
Kırım Türkleri o gün yüz yıllar boyunca yapa geldikleri TEPREŞİ yaşatmışlar ve eski anılarını canlandırmışlardır.
 
Kırım Türkleri bu vesile ile de merhum Nuri Demirağı hürmetle anar, değerli mirasçılarına saygılarını sunarlar.
 
FOLKLOR ÇALIŞMALARI
 
Cağaloğlu’nda Talebe Federasyonu arkasında Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği lokalinde, her pazar günü saat 10 dan itibaren folklor çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaları görmek ve bunlara katılmak isteyen ilgililere lokalin açık bulunduğu Dernek’ten bildirilmiştir.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …