DİLÂVER OSMAN

Çağdaş Kırım Tatar Edebiyatından Portreler:

DİLÂVER OSMAN

Ertuğrul KARAŞ

1960’lı yıllarda Kırım Türklerinin millî mücadelesinin sağlam temel­lerinin atıldığı yıllar olduğu kadar, millî kültürünün de hayat bulduğu zaman periyodunun başlangıcı sayılabilir. Topyekün sürgünün üzerinden henüz 15 yıl geçmeden millî kültürdeki bu uyanışın başlıca sebebi, Kırım Türkleri’nde binlerce yılda şekillenmiş ve sağlam temele oturtulmuş Türk Kültürünün varlığı idi.

Millî kültürün önemli bir parçası sayılan edebiyat ve edebî faaliyet­lerde de Kırım Türkleri, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bugün adından söz edilen Kırım Tatar edebiyatçılarının pek çoğu 1960’lı yıllarda edebî çalışmalarına başladılar. Bu yıllar Kırım Türklerinin sürgündeki ikinci nesilinin doğumuna da tanıklık etti, işte, genç Kırım Tatar şair ve kompozitörü Dilâver Osman da Kırım millî mücadelesinin henüz bu başlangıç yıllarında, 1959’da Özbekistan’ın Bekabad şehrinde sürgünde dünyaya geldi. Dilâver Osman, 1979 yılında lise seviyesindeki müzik okulunu bitirdi. Daha sonra kazan şehrindeki konservatuvara oku­maya gitti. Bu okulu da 1985 yılında tamamladı. Kazan’da yaşarken okulda öğretmen olarak çalıştı. Aynı zamanda enstitülerde de dersler verdi. Bu yıllarda bir yandan şiirler yazarken, öte yandan Kırım millî mücadelesindeki aktivitesine yeni bir yön ilave etti. O, 1988 yılında Tataristan’daki Tatar İçtimaî Merkezi’nde Kırım Tatar şubesinin açılmasına öncülük yaptı ve bu şubenin reisi olarak seçildi.

Dilâver Osman’ın şiirleri Taşkent’de neşredilen Lenin Bayrağı (1991 yılının Ocak ayından bu yana yeni adı Yanı Dünya), Akmescit’de neşredilen Dostluk, Tataristan’da neşredilen Tataristan Komsomolu, Yeni Avaz, Tan Yıldızı gazetelerinde, Taşkent’de neşredilen Yıldız, Kazan’da neşredilen Kazan Utları ve İdil dergilerinde yayınlandı.

Dilâver Osman, 1989 yılında Vatan Kırım’a göç etti. Halen Kırım Türklerinin sürgünden dönenlerinin yoğun olarak yerleştikleri Karasubazar şehrinde yaşıyor. Pek çok Kırım Tatarı gibi o da tahrip edilen millî kültürünün yeniden inşası için üzerine düşeni yapmaya çalışanlardan. Bu sebeple de, o, Kırım Türklerinin Akmescit’de meydana getirdikleri Kırım Tatar Medeniyet Merkezi’nde aktif olarak çalışıyor. Böylelikle o, edebî çalışmalarını ve müzik sanatını Vatanında halkına hizmet ederek devam ettirecek. Dilâver Osman’a Vatan Kırım’da mukaddes gayesi için yapacağı çalışmalarında başarılar diliyorum.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …