Gaspıralı İsmail Bey

Cafer Seydamet KIRIMER.

 

 
(120. doğum yılı)
«Hiç kimse Kırımlı İsmail Bey Gaspirinski kadar bütün Türklük gayesini vuzuh, sebat ve ısrarla nazariyatta takip, filiyatta tatbika sayetmemiştir.»
 
Akçoraoğlu Yusuf
 
«Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranına lâyıktır.»
 
Köprülüzade Mehmet Fuat
 
1851 yılında Kırım’da doğan İsmail Gaspıralı’nın bütün hayatı Türk ulusunu «Dilde, Fikirde, İşde Birlik» şiarı etrafında birleştirmek için mücadele ile geçmiştir. Kırım İstiklâl Dâvasının büyük mücahidi Cafer Kırımer’in 1934 yılında İstanbul’da yayınladığı GASPIRALI İSMAİL BEY kitabına yazdığı Ön Söz’ü ile Son Söz’ünü, bu vesile ile aynen neşrediyoruz.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

 
Emel 65, Temmuz – Ağustos 1971. 

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …