Hanlığın Sukutundan Sonra Kırım

Yazar:

Mirza BALA.

Kırım’ın klâsik edebiyatı Altın-Ordu Türk camiası içinde gelişmiş ve XV. asırdan itibaren Osmanlı edebî tesirinde inkişâf etmiştir

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

 


Emel Ocak-Şubat 1967, Sayı: 38 sf. 16-17

TAVSİYELER

Tepreç 2021