Kırım Türklerinin Moskova Temsilcilerinin Protestosu

KIRIM TÜRKLERİNİN MOSKOVA’DAKİ TEMSİLCİLERİNİN PROTESTOSU
 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasî Bürosuna,
Sovyetler Birliği Yüksek Şurası Başkanlığına,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Baş Savcılığına,
 
 
Moskova’da bulunan Kırım Tatar halkı mümessilleri 21 Nisan 1968 tarihinde Çırçık şehrinde meydana gelen müessif hadiselerden haberdar edilmiştir.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 
Emel 47. Temmuz-Ağustos 1968, Sf.14-15

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …