Men Kaydayman

Mehmet NİYAZİ

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi Mayıs – Haziran 1967, sayı : 40. sayfa: 11

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …