Oylanma (Şiir)

OYLANMA
Oylanıp turganda tiş bilep cavga
 
Könülden tutuşam çıkaranı kavga
 
Sıymadın diy curtka taştın dünyaga
 
Gurbette bu saray gerek mi sağa ?
 
 
 
Çare yok savatım tagmıp çıkam
 
Azavın celimen cügenni takam
 
Çoraday bir ketip Kazanga bakam
 
İbdeşmen İdilden Hazerge akam.
 
 
 
Ayrılıp süzülem konam bozkırga
 
Çıkar şo kımızm diymen Kırgızga
 
«Al, iç» diy «Suvuttum, saldım yıldızga!
 
«Al, iç» diy, kalmasın, düşman Uruska!»
 
 
 
Uzanam Kafkasnın yüksek tavına
 
Amansız baykuşlar tolgan bağına
 
Cavlarnın kılıcı sallana başında
 
Şamil’nin matemi kömülgen bağrında
 
 
 
Şimdi sen, adınnı aytalmaganım
 
Colundan bin ölüp kaytalmaganım
 
Sel bolup köz caşın tıyalmaganım
 
Nişlesem canımnı beralmaganım
 
 
 
Tan ata, aylanam, üyerde kalam
 
Taşlayman baylavnı, cüyrüknü salam,
 
Gaflette cüremen, bek osal bolam..
 
Künler ağıp kete, keçege kalam.
 
 
 
Gönül bu, körer de oylanmay turar mı?
 
Curtundan, burkulmay haber alır mı?
 
Anayım, tüşümnü kayırga corar mı ?
 
Bir avuç topraknı kabrime koyarmı ?
 
Emel Dergisi sayı:70. Mayıs-Haziran 1972

TAVSİYELER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE KIRIM KERKÜK DOĞU TÜRKİSTAN İRAN TÜRKLERİ KONUŞULDU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE KIRIM,KERKÜK,DOĞU TÜRKİSTAN VE İRAN TÜRKLERİ KONUŞULDU Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turkuaz Fikir Topluluğu ile …