ROMANYA’DAKİ KIRIM TÜRKLERİNİN FOLKLOR VE GELENEKLERİ

ROMANYA’DAKİ KIRIM TÜRKLERİNİN FOLKLOR VE GELENEKLERİ

Yazan: Ali Cafer NACİ
Tercüme eden: Nurettin Mahir ALTUĞ

Romanya Tarihî ve Filolojik Araştırmalar Cemiyetinin Şarkiyat Etütleri Seksiyonunun muntazam aralıklarla neşrettiği mecmuanın 1962 yılına ait dördüncü sayısı bir vesile ile bu yakınlarda elimize geçmiş ve bu mecmuada yayınlanan Dobruca’da yaşayan Kırım Türklerinin örf ve âdetleri ile ilgili bir makalenin tercümesi önemine ve Dergimizin mevzuu ile olan ilgisine
binaen aşağıda okurlarımıza sunulmuştur.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

TAVSİYELER

KONYA KIRIM DERNEĞİMİZDE İLYAS ER KIRIM’DAN KONYA’YA GÖÇ KİTABINI İMZALADI

GENÇ TARİHÇİ İLYAS ER KONYA’DAN KIRIM’A GÖÇ ESERİNİ ANLATI VE İMZALADI Kırım Türkleri Kültür ve …