Sovyetler Birliği’nin Milliyetler Politikası ve Kırım Tatarları


Yazan : Walter KOLARZ

Türkçe’ye Çeviren : İbrahim YILDIRAN

Kırım Tatarlarının Göçü : 1784 -1917
Bir etnik grup olarak Kırım Tatarlarının tasfiyesi ve Kırım toprakları üzerindeki vatanlarından Sovyet Hükümeti tarafından uzaklaştırılmaları, gerçekte sadece uzun bir tarihî sürecin son safhasıydı. Bu süreç Çariçe II. Yekaterina’nın 1774 yılında Kırım üzerinde bir Rus himayesi tesis etmesi ve 1783’de de ilhakı ile başlamıştı.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


Emel Dergisi .Kasım – Aralık 1986  Sayı : 157

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …