YENİ KİTAPLAR

Hazırlayan: Özgür KARAHAN

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi 277, Ekim-Kasım-Aralık 2021. Sayfa .

Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimari Yadigârları

Hakan KIRIMLI, Nicole KANÇAL FERRARİ

YTB, İstanbul, 2021

ISBN: 978-975-17-4800-3

881 sayfa. 23,5×28,5 cm. 2.baskı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı’nın ve Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nicole Kançal’ın proje yöneticileri olduğu önemli araştırma “Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimari Yadigârları” kitabı yeniden basıldı. İlk baskı 2016 yılında yapılmıştı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Yayınları arasından çıkan ve eklerle gözden geçirilmiş ikinci baskı olduğu duyurulan kitabın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİM) kitap satış mağazalarından ve YTB’den temin edilebileceği duyuruldu.

Kırım Kazaskeri Buyurdu

(34 Numaralı Kırım Sicili- Değerlendirme ve Transkripsiyon)

Mustafa AKKAYA

Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2021

ISBN: 9786258449754

309 sayfa, 16×24 cm.

Kırım yarımadası ilkçağlardan itibaren Türk yurdu olmuş bir diyardır. Kırım Türkleri bu diyarın en son sakinleridir. Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Osmanlı Devleti’ne tabi olarak varlığını devam ettiren Kırım Hanlığı 1782’de Rus işgaline uğramıştır. Daha başlangıçtan itibaren işgal, yarımadada Türk varlığını bitirmeyi amaçlamıştır. Uygulanan eziyetler, yarımadada yaşayan Türk nüfusunun büyük bir çoğunluğunu göç etmeye mahkum etmişse de yarımadadaki Türk varlığını tamamen sona erdirmeyi başaramamıştır. Nihai amaçlarına ulaşmak üzere Stalin döneminde harekete geçmişlerdir. İnsanlar hayvan vagonlarında Sibirya, Kazakistan gibi diğer coğrafyalara gayri insani şartlarda sürgün edilmişlerdir. Hatta sürgün sırasında unutulan Arabat Köyü’nün Hazin Hikâyesi, Rusların Türklere bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu düşünceden hareketle Kırım Türklerinin tarihine bir nebze katkı sağlamak amacıyla Kırım mahkeme defterleri olan Kazasker Defterlerinden birini yayınlamayı, böylelikle Kırım Türklerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının yakından tanınabilmesini sağlamayı amaçladık. Çünkü bu neviden çalışmaların yapılması Kırım Türk tarihine hizmet demektir. (Tanıtım bülteninden)

Arşivlerde Unutulmuş Vatan Dobruca: 93 Harbi Muhaceretinin Bilinmeyen Yönleri

Ahmet Kamil TUNÇEL

Paradigma Akademi Yayınları Edirne, 2021

ISBN: 9786257431828

668 sayfa , 16x24cm

Kitaplardaki Ön Söz kısmı eser sahibinin o kitabın doğuş öyküsünü, karşılaştığı zorlukları okuyucusuyla paylaştığı bir başka ifade ile meramını anlattığı, dertleştiği bölümdür. Bu nedenden dolayı eski bir tabir olan İfâde-i Merâmı tercih ettim.

Elinizdeki kitap 2016 senesinde kadim dostum Öğr. Gör. Muammer Ceylan’ın ortaya attığı bir proje fikrinden kaynaklandı. Kendisi de bir muhacir torunu olan Muammer Hoca, Bulgaristan’dan yapılan muhacereti ile ilgili pek çok çalışma olduğunu ancak 93 Harbi esnasında ve sonrasında Romanya’dan göç etmek zorunda kalan insanları doğrudan konu alan az sayıda çalışma bulunduğunu söyledi. Kısa bir literatür taraması Hoca’nın haklı olduğunu ortaya koydu. (Tanıtım bülteninden)

Bahçesaray (1650-1675)

Fırat YAŞA

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2021.

ISBN : 978-975-17-4950-5

223 sayfa, 16x24cm.

Kırım Hanlığının tarihî başkenti Bahçesaray’ın 1650-1675 yılları arasındaki dönemini konu alan eser, Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı. Fırat Yaşa’nın hazırladığı eser Bahçesaray’ın 1650-1675 yıllarına odaklanıyor. Yazar Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yaşa, kitabı 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı kurbanlarına ithaf etti.
Eser 17. yüzyıl Bahçesaray’ını zaman, mekân ve insan boyutuyla inceliyor. Arşiv kaynaklarına dayanan eser, hukuktan ticari hayata, siya-setten bürokrasiye devrin bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

 

Kırım Kadı Sicilleri Katalog

Editör: Prof. Dr. Erol Özvar
Hazırlayan/Çevirmen: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Özlem Deniz Yılmaz
TÜBA, Ankara, 2021.
ISBN:978-605-2249-67-3

Kırım Hanlığı Kadı 

Sicilleri Kataloğu; St. Petersburg Rusya Millî Kütüphanesi El Yazma­ları Bölümü’nde Kırım Hanlığı Kadıasker Defterleri adıyla kayıtlı 121 cilt kadı sicili ile Yalta Tarih ve Edebiyat Müzesi’nde bulunan Karasu kazası kadılığına ait bir cilt sicilden oluşan toplam 122 cilt sicil koleksiyonunu tanıtmak amacıyla hazırlandı.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …