SAYI: 2

Emel

İki Aylık Kültür Dergisi

Sayı:2, Ocak 1961

Sahibi: Niyazi Kırımman

Yazı İşleri Müdürü: Hüsamettin Korkut

36 sayfa. + 8 sayfa ilave: Bazı Hatıralar.

Basılış tarihi: 2.2.1961 - Fiyatı : 150 Krş