20. yüzyılda yaşayan Kırım şâirlerinden Abdullah Lâtifzade

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi sayı:90. Eylül-Ekim 1975

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …