Bir Yazı Münasebetiyle

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi 62, Ocak-Şubat 1971. Sayfa   1-.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …