Önsöz

Cafer Seydahmet KIRIMER.

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi 60, Eylül-Ekim 1970. Sayfa   9-22.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …