Büyük Facianın 23. Yıldönümü

Müstecib ÜLKÜSAL

 

13. Yüzyıl başlarında kurulup 15. Yüzyılın ilk yarısında dağılan büyük Altınordu Devletinin parçalanmasından doğan Kırım Hanlığı, 360 yıl saltanat sürmüş ve gelip geçen akıllı hanlar sayesinde iyi günler yaşamıştır. Toprağının genişliği altı yüz bin km2’ye ve nüfusu beş milyona çıkmıştır. Devrinin en huzurlu, adaletli, mutlu ve müreffeh memleketlerinden biri olmuş, birçok medeniyet ve kültür eserleri meydana getirmiştir. Bu devirde, bütün ülkeler, Çin sınırlarından başlayıp taa Adriyatik ve Güney Akdeniz sahillerine kadar, Türk hükümdarların buyruk ve bayrakları altında idiler. Büyük Türk imparatoru Timur’un ölümünden ve devletinin yıkılmasından sonra Türk dünyasının önderliğini ve en büyük fütuhatını Osmanlı Türkleri yaptılar.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi 40, Mayıs-Haziran-1967. Sayfa 1-.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …