Edige’nin Ardından

EDİGE’NİN ARDINDAN

EMEL

Dr. Edige Kırımal’ı da kaybettik. 22.4.1980 günü bu fani dünyadan ayrıldığını bildiren haber, acı ve çok üzücü bir haberdi.

Edige kendini bildiği yaştan ölünceye kadar, milletinin Rus esaretinden kurtulmasını ideal olarak benimsemiş Kırım’ın vefakâr bir
evladı idi. İdeali yolunda çalışmanın hayatının manası olduğuna inanmış bir arkadaştı. Ölüm haberi ile birlikte gözler önüne gelen bu vasıfları, acımızı ve üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Edige bütün hayatı boyunca Kırım’ın istiklâli ve bütün esir Türklerin kurtuluşu mücadelesinde üzerine düşen vazifeyi hakkiyle yapan bir kahramandı. Milletini tarih boyunca yok etmeye çalışan düşmana karşı daima en iyi şekilde hazırlıklı olmanın, dostunu ve hasmını iyi tanımanın, idealinin her yerde müdafaasını en iyi şekilde yapabilmek için bilgi ve ilimle teçhiz edilmenin şart olduğunu çok iyi bilirdi. Bu sahada kendi kendini yetiştirmişti.

Bu müstesna meziyetlere sahip olan Edige, ilmî çalışmalarını da milletinin tarihine hasretmiş ve Kırım Türklerinin son devir siyasî
tarihine ait mükemmel bir eser meydana getirmiştir. Edige’nin doktora tezi olan bu eser (Der Nationale kampf der Krimtürken — Kırım Türklerinin Millî Mücadeleleri 1917-1946) adındaki kitaptır. Bu kitap Dr. Edige Kırımal’ı milletinin gönlünde ebediyen yaşatmaya vesile olacak ve kendisini hayırla minnetle yad ettirecektir.

Yaptığı hizmetin değeri hakkında bir fikir edinmek için, kitabın neşredilmesi vesilesiyle, Münich’te basılan “Dergi”’nin Ocak – Mart
1955 tarihli l numaralı nüshasında yer alan ve en yakın arkadaşı Dr. Abdullah Zihni Soysal imzasını taşıyan yazıyı sahifelerimize alıyor, Edige’yi şükran duygularımızla anıyoruz.

Emel Dergisi, Sayı: 118. Mayıs-Haziran 1980

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …