EMEL DERGİSİ’NİN YAYININA BAŞLAMASININ 80.YILI: 1 Ocak 1930

EMEL.

Rahmetle andığımız, ömrünü Kırım İstiklal Davası’na adamış de­ğerli büyüğümüz Müstecib ÜLKÜSAL yolbaşçılığında bir grup ülkücü, EMEL Dergisi’nin ilk sayısını, Türkçe olarak Arap harfleri ile 1 Ocak 1930 yılında neşretmişlerdi. 2010 yılı Ocak ayı Emel Dergisi’nin yayın hayatına başlamasının 80 yılıdır. Ocak ayı aynı zamanda dergimizin ku­rucusu, Kırım Milli Merkezi Başkanı rahmetli Müstecib ÜLKÜSAL’ın vefatının 14. yılıdır. (ÖT 10 Ocak 1996). Emel’in yayın hayatına başla­masının 80 yılında ilk Emel’imizin ilk kapağı bu sayımızın kapağında yer alıyor. Günümüzde Bulgaristan sınırlarında kalan Güney Dobruca’da Hacıoğlu Pazarcık kasabasında yayınlanan İlk Emel’in, tarihimizin ve millî kültürümüzün birer kilometre taşı niteliğinde olan tarihî üç yazısını da yeniden neşrediyoruz. Bunlar 1930 yılında 1. sayıdaki Müstecib Ülküsal’ın kaleme aldığı Başyazı, 1917 yılında toplanan Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın önderlerinden, Kurultayımızın ilân ettiği Kırım Halk Cumhuriyetinin Savunma ve Dışişleri Bakanı Cafer Seydahmet Kırımer’in, Emel Dergisini Kırım İstiklal Davası’nın yayın organı olma­sına vesiyle olan ve Emel’in 5. sayısında yayınlanan Mektubu ve bu mektup üzerine Emel’in Kırım Türklerinin “Hür Dünyadaki Sesi” olaca­ğını ilân ettiği 14–15. sayıdaki yazısıdır. EMEL’i Emel yapan ve Hak’kın rahmetin kavuşmuş büyükleri­mizi rahmetle anıyor, Emel’e emeği geçenlere, destek verenlere şükranla­rımızı sunuyoruz.   EMEL

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …