Haber Aldım

Bekir Sıtkı ÇOBANZADE (*)
Türkçesine çeviren : E. ARPAD
 
Haber aldım ölüler tirilgen dep…
 
Borlu çalıp Kefege kirilgen dep.
 
Mezarlardan turganlar yeşilbaşlar,
 
Ongmay, ösmiy sürüngen garip caşlar…
 
Kol baskanlar Kur’anga «sır» ga cetip,
 
«Tilde, işte birlik» ke yemin etip…
 
Biraz evvel öz adın bilalmagan,
 
Horluknu oylap da utanmagan,
 
Bir sürü halk uyangan suvuk tanga,
 
Ezan sesi şay tiyip gafil canga…
 
Kavuşur tez umutum erenine,
 
Yalan, kerçek dünyanın ademine…
 
Tuyganlarını hep aytmak küç bolacak…
 
Kuvançlarım şay tanga tuyulacak…
 
Etkenim bar, bu künler, gurbetdemen…
 
Üyde toy bar, öksüzday, bir çetdemen.
Tek bir ricam bar curtnun her celine…
 
Gurbet elnin şu suvuk eceline :
Borlu çalıp köngüller taşkan vakit,
 
Çalgı sesi Çatırnı aşkan vakit;
 
Men de mından azgana eşitiyim,
 
Azrailge «Ah!» demiy şay ketiyim…
 
 
 
Budapeşte, 25 Mart 1918 Bekir Sıtkı ÇOBANZADE

 

(*) Şairin yeşilbaş tan kasdı, yeşil sarıklılardır. (2) Çadırdan maksat Kırımdaki Çadır dağı’dır. İstanbul 

 

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …