İsmail Bey Gasprinskiy

İsmail Bey Gasprinskiy

Osman AKÇOKRAKLI.

(‘‘Terciman’’ gazetesiniñ neşrine yigirmi yıl tolmaq münasebetile icra olunan yevm-i-mahsus yadikãrına yazılmıştır)   Ne içün şad olmayayım men, eyya ehvan, Bugün bayram k ünüdir göñüller şad olsun! Yigirmi yıl itti hızmet bize ‘‘Terciman’’, Bu güzel hızmeti onıñ mübarek olsun! Sezadır dimeye namına onıñ qahraman, Muharrir İsmail bek bugün şad olsun! Hub-u-millet ile meşhur olmuş bu insan Ki, hızmetler itti isbat bu namını. Aceptir macerası onıñ ey, yaran, Bilmem ki, naqile qadirmiyim men onu. Şebabında itmiş tahsile feda-i-can, Dolaşmıştır Rusiye ve Frenkistanı. İdup diqqat maişet-i-aleme ol yar Körür ki, say ve teraqqide cümle cihan. Niçün qalsun cihalette millet-i-Tatar Deyup, sarılup cehd ile qaleme heman Bu yolda bu zat nice müşkülate oğrar, Nihayet doğar meydana kelir ‘‘Terciman’’! Yigirmi yıl oldu millete terciman bu zat,

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …