İsmail Bey Gasprinskiy

Yazar:

İsmail Bey Gasprinskiy

Osman AKÇOKRAKLI.

(‘‘Terciman’’ gazetesiniñ neşrine yigirmi yıl tolmaq münasebetile icra olunan yevm-i-mahsus yadikãrına yazılmıştır)   Ne içün şad olmayayım men, eyya ehvan, Bugün bayram k ünüdir göñüller şad olsun! Yigirmi yıl itti hızmet bize ‘‘Terciman’’, Bu güzel hızmeti onıñ mübarek olsun! Sezadır dimeye namına onıñ qahraman, Muharrir İsmail bek bugün şad olsun! Hub-u-millet ile meşhur olmuş bu insan Ki, hızmetler itti isbat bu namını. Aceptir macerası onıñ ey, yaran, Bilmem ki, naqile qadirmiyim men onu. Şebabında itmiş tahsile feda-i-can, Dolaşmıştır Rusiye ve Frenkistanı. İdup diqqat maişet-i-aleme ol yar Körür ki, say ve teraqqide cümle cihan. Niçün qalsun cihalette millet-i-Tatar Deyup, sarılup cehd ile qaleme heman Bu yolda bu zat nice müşkülate oğrar, Nihayet doğar meydana kelir ‘‘Terciman’’! Yigirmi yıl oldu millete terciman bu zat,

TAVSİYELER

Tepreç 2021