Kayıplarımız

Dr. A. OKTAY

10.11.1904 – 12.6.1968

Türkistan’ın millî mücahitlerinden değerli Dr. Abdülvahap Oktay Bey de aziz ve unutulmaz ölülerimizin arasına karışmış bulunmaktadır. Merhumun babası Taşkent tüccarlarından İshak, annesi Abide hanımdır. Dr. A. Oktay, oniki erkek kardeşinden en küçüğünün büyüğüdür. İlk altı yıllık tahsilini Taşkent’te yaptıktan sonra 1917 de Azerbaycana gelerek orta tahsilini orada bitirmiştir. 1922 yılında tıp tahsili yapmak üzere Almanya’ya gitmiş ve 1929 da doktor olmuştur. 1939 yılına kadar Almanyanın çeşitli hastanelerinde kadın hastalıkları ve ameliyatı kollarında çalışmış ve ihtisas yapmıştır. 1939 yılında İstanbula geldi ve 1941 yılma kadar Haseki hastanesinde doğum ve kadın hastalıkları ve cerrahisi kliniğinde uzman olarak vazife gördü. 1941 yılında Kadıköye taşınarak Bahariye caddesindeki muayenehanesinde özel doktor olarak vefatına kadar çalıştı.

Dr. A. Oktay Almanya’da bulunduğu zaman, Türkistan’ın tanınmış liderlerinden mücahit Mustafa Çokay Beyin yayımladığı (Yaş Türkistan) dergisinde idareci ve yazar olarak çalıştı. «Türkistan Matbuatı» seri makaleleri değerlidir.

Dr. A. Oktay 1934 yılında, kendisi gibi Türkistan’dan Almanya’ya tahsile gitmiş olan, biyoloji üzerine doktora yapan Saide Hanım ile evlendi.

Dr. Oktay Bey milliyetçi inkilâbcı ve türkcü bir münevver idi. Bir gün Türklerin Rus ve Çin esirliğinden mutlâka kurtulacaklarına inanan. Merhum iyi kalpli ve yardımı seven bir insandı. Ölümü, Türkistanlı hemşehrileri dost ve emeldaşları arasında derin üzüntü doğurmuştur. Merhuma Ulu Tanrıdan rahmet niyaz eder, sayın eşi Saide Hanıma ve Türkistanlı kardeşlerimize baş sağlığı dileriz.


Emel sayı: 47, Temmuz-Ağustos 1968, sayfa 47.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …