Kırım Folklor Gösterileri

Ankara’daki Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Folklor Cemiyeti 17 Mart 1973 gecesi Ankara’nın mutena bir salonunda kalabalık bir davetli ve seyirci huzurunda iki bölümden oluşan çok zengin folklor programını temsil etmiştir.
 
Toplantıyı Cemiyet başkanı Sayın Dr. Yalkın Bektöre bey sunuş konuşmasile açmıştır. Konuşmasında Kırım Yarımadasında İskitlerin ve bunlardan sonra gelen Türk kavimlerin yerleşip hükümran olduklarını, nihayet Altın Ordu Devleti’nin kuruluş ve dağılışından sonra Kırım Hanlığının meydana geldiğini ve bunun 15. y.y. başından 18. y.y. sonlarına kadar saltanat sürdüğünü, 1783 yılında Ruslar tarafından işgal edildiğini 1917 de diğer gayri Rus milletlerle birlikte Kırım Türklerinin de kendi yurtlarında hürriyet ve istiklallerini ilân ettiklerini, 1920 de Ruslar tarafından yeniden işgal edildiğini, bu devrede Deli Petro vasiyetnamesi yürürlüğe konularak Kırım Türklerinin tamamen sürüldüklerini veciz bir şekilde anlatmıştır.
 
Yalkın bey, Türkiye’mizdeki komünist ve anarşistlerin Sovyet Rusya ve Kızıl Çin’deki Türklere komünistler tarafından yapılan ve yapılmakta olan zulüm, işkence ve imha olaylarından ders ve ibret almaları gerektiğini ve bunların bütün Türk milletinin lanet ve nefretini aldıklarını söyleyerek konuşmasını bitirmiştir.
 
Başkanın bu düşündürücü ve uyarıcı konuşmasından sonra sahneye çıkan gençlerimiz milli Kırım giyisileri içinde millî müziğin ahenkli ve tatlı nağmeleri eşliğinde programlarını başarı ile tatbik etmiştir; devleti ve seyircilerin sevinç ve takdirlerini toplamışlardır.
 
EMEL : Ankara’daki Cemiyet yönetim kurulunu ve başkanı Dr. Yalkın Bektöre beyi çalışkanlık ve başarısından ötürü tebrik eder, daima başarılı hizmetlerinin artmasını diler.
 
ESKİŞEHİR FOLKLOR DERNEĞİNİN KONYA SEYAHATİ
 
Eskişehir’deki Kırım Türkleri Kültür; Yardımlaşma ve Folklor Derneği 15 Nisan Pazar günü Konya şehrine giderek gece Kırım Türklerinin millî oyunlarını, müziğini oluşturan bir program tatbik etmiştir.
 
Konya’da ilk kez gösterilen oyunlar ve çalınan müzik davetli misafirler ve gelen seyirciler üzerinde çok olumlu etki yaratmıştır.
 
Kırım milli oyunları ve müziği öğretmeni Sayın Emin Bektöre, bu vesile ile, Dobruca’da yetişen öğretmen ve şâir Mehmet Niyazi’nin bülbül şiirini okumuş ve bulunanlar tarafından hararetle alkışlanmıştır.
 
Eskişehir’den başka şehirlere de gitmek zahmetine katlanan ve gayeleri halka ve gençlere milliyetçilik, yurtseverlik aşılamak, komünizmin ve anarşizmin büyük kötülüklerini anlatmak olan Eskişehir Folklor ekibine dahil gençleri, bilhassa Dernek başkanı Sadık beyi ve Emin beyi bu hizmetlerinden dolayı kutlar, çalışmalarının mutluluk getirmesini dileriz.
 

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …