Kosigin’in Fransa ve Türkiye’yi Ziyareti

Müstecib ÜLKÜSAL.

Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin, l – 9 Aralık günlerinde Fransa’yı, 20 – 27 Aralık arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Birinci ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı general de Gaulle’ün Rusya’yı ziyaretinin, ikincisi Türkiye’nin geçici başbakanı olmuş Suat Hayri Ürgüplü’nün ziyaretinin karşılığıdır. Her iki ziyaretin gerek karşılıklı menfaatler ve gerek milletlerarası ilişkiler bakımından, hayli farklı da olsa, büyük önem taşıdığı şüphesizdir.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

Emel, Ocak-Şubat 1967/ Sayı : 38 

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …