Zincirli Medrese Meselesi ve Çelebicihan – Kırımtayef Düellosu

Merhum Cafer Kırımer’in “EMEL” mecmuasında basılmakta olan “Bazı Hâtıralar”ını büyük bir merakla takip etmekteyim. Yakın tarihimizin bu heyecanlı günlerini yeniden yaşamak insana ayrı bir zevk veriyor. Hele bu hâtıralar arasında zikredilen bazı hâdiseler bizim kendi bildiklerimiz çerçevesine giriyorsa bu zevk daha fazla duyuluyor ve artıyor. Çünkü bu hâtıralarda anlatılan teferruatla bizim kendi hatırladıklarımız arasında bir mukayese yapmak ve bilmediklerimizi öğrenmek imkânları doğuyor.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

Emel 38, Ocak-Şubat 1967

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …